فصل هشتم: على از زبان دشمنانش - دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل هشتم: على از زبان دشمنانش

8 / 1

معاوية بن ابى سفيان

3910 .سير أعلام النبلاء ـ به نقل از عبيد ـ: ابو مسلم خولانى
با گروهى نزد معاويه آمدند و گفتند: تو با على مى‏جنگى. آيا تو چون
اويى؟ گفت: سوگند به خدا، نه! من مى‏دانم كه او برتر از من است و به
حكومت، سزاوارتر از من است. 1

3911 .تاريخ دمشق ـ به نقل از ابو اسحاق ـ: ابن اَحوَر تميمى
نزد معاويه آمد و گفت: اى امير مؤمنان! از پيش تنگْ چشم‏ترين،
بخيل‏ترين، گنگ‏ترين و ترسوترينِ مردم نزد تو مى‏آيم.

معاويه به او گفت: واى بر تو! كجا او تنگ چشم اسـت، حـالْ آن
كه همواره مى‏گفتيم اگر على را خانه‏اى از كاه و خانه‏اى از طلا باشد،
طلا را زودتر از كاه، تمام مى‏كند؟

و كجا او گنگ است، در حالى كه ما همواره مى‏گفتيم كه تيغ سلمانى
در بين قريشيان، بر سرِ مردى فصيح‏تر از على كشيده نشده است.

واى بر تو! كجا او ترسوست، حالْ آن كه هيچ كس به ميدان او نرفته،
جز آن كه


سير أعلام النبلاء: 3/140/25، تاريخ دمشق:
59/132، البداية والنهاية: 8/

129 .

/ 458