دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حالْ آن كه نقاب برداشته و جنگى را به راه انداخته است/

كه از ترس آن، موى سرِ وليد، سفيد شده است.

*او را سپاه انبوه و درهم كوبنده‏اى است

*
كه چابك‏سواران آن، چون شيران، نعره مى‏زنند.

*و چون به سويش باز مى‏گردند

*
و جنگجويان، از ضربه‏ها خسته شده‏اند، مى‏گويد: باز گرديد.

*اگر سپاه، وارد جنگ شود، او اوّلين كسى است كه وارد
مى‏شود

*
و اگر روى گردانَد، او رويگردان نيست.

*اين از ابو الحسن، ناشايست نيست

*
و از بدى‏هاى تو دور نيست.

*تو به او سخنى گفتى، چون شخص بيچاره

*
ناتوان و شيرازهْ گسيخته.

*شام را فرو گذار. براى تو كافى است ـ اى پسر هند ـ

*
بدى‏ها و نابخردى‏هايت.

*و اگر آن را به تو بدهد، عزّت تو افزون نمى‏شود

*
و تو عزّتى ندارى، حتّى اگر بيشتر از شام هم به تو بدهد.

*با اين انديشه پستِ تو، چوبى

*
و كم‏تر از چوبى هم نمى‏شكند.

وقتى سخن عمرو به معاويه رسيد، وى را خواست و گفت: اى
عمرو! من مى‏دانم كه منظور تو از اين اشعار چيست.

گفت: منظورم چيست؟

گفت: مى‏خواهى اراده مرا سست كنى و على را بزرگ دارى كه تو را
مفتضح ساخت (اشاره به حمله على عليه السلام و كشف عورت عمرو از ترس
مرگ).

عمرو گفت: امّا سستى اراده تو چيزى است كه هست؛ امّا بزرگ
شمردن على، تو

/ 458