دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آن‏جا كه جز آن را نشناسند؛ مثل اجبارى كه
حَجّاج بن يوسف بر مردم در قرائت به روش عثمان و ترك قرائت ابن
مسعود و اُبىّ بن كعب، روا داشت و فشار و تهديدى كه در اين موضوع
داشت، كم‏تر بود از آنچه كه او و ستمكاران بنى اميّه و تجاوزكاران
مروانى نسبت به فرزندان على عليه السلام و شيعيان وى انجام دادند.

حكومت حَجّاج نيز تنها حدود بيست سال طول كشيد؛ امّا هنوز
حجّاج نمرده بود كه مردم عراق به قرائت به روش عثمان، اجتماع
كردند و فرزندان آنان در حالى پرورش يافتند كه به خاطر اِهمال
پدرانشان و آموزش ندادن معلّمان، روشى غير از آن نمى‏شناختند، به
گونه‏اى كه اگر روش قرائت عبد اللّه‏ و اُبى براى آنان خوانده مى‏شد، آن
را نمى‏شناختند و نسبت به آشنايى با اين روش‏ها، احساس اكراه و
تمسخر داشتند، كه به خاطر اُنس با سنّت موجود در قرائت و طولانى
بودن دوران جهل نسبت به قرائت‏هاى ديگر بود؛ زيرا هرگاه زور بر
مردمْ حاكم باشد و دوران سلطه‏گرى طولانى شود و ترس بين آنان
فراگير گردد و تقيّه همه‏گير شود، مردم بر سكوت و خالى كردن
ميدان، اتّفاق مى‏كنند و مرتّب با گذر زمان، از تيزبينى آنان كاسته مى‏شود
و انديشه‏شان تضعيف مى‏گردد، و استقامتشان كم مى‏شود تا آن كه
بدعتى كه ايجاد شده است، بر سنّتى كه مى‏شناختند، غلبه پيدا مى‏كند.

حَجّاج و كسانى كه او را به قدرت رساندند، چون عبد الملك و وليد
و نيز پيشينيان و پسينيان بر آن دو از ميان فرعون‏هاى بنى اميّه، بر مخفى
نگه داشتن خوبى‏هاى على عليه السلام و فضايل وى و فضايل فرزندان و
شيعيان او و كم ارزش ساختن آنان، حريص‏تر بودند تا از ميان برداشتن
روش قرائت عبد اللّه‏ و اُبى؛ چون اين قرائت‏ها موجب زوال پادشاهى،
از بين رفتن قدرت و كشف درونشان نمى‏شد، در حالى كه باعث پر
آوازه شدن على عليه السلام و فرزندانش و آشكار شدن فضايل آنان و نابودى
حكومتشان و تسلّط حكم كتاب فراموش شده خدا بر آنان مى‏گشت.

/ 458