دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 / 3


ابو جعفر حَسَنى 1

3949 .شرح نهج البلاغة: ابو جعفر مى‏گفت: به اخلاق و
ويژگى‏هاى اين دو (پيامبر صلي الله عليه و آله و على عليه السلام ) بنگريد. اين شجاع و آن
شجاع؛ اين فصيح و آن فصيح؛ اين بخشنده و سخى و او بخشنده و
سخى؛ اين آگاه به شرايع و امور الهى و او آگاه به فقه، شريعت و امور
دقيق و مشكل الهى؛ اين زاهد در دنيا، بدون حرص و زياده‏خواهى و
آن، زاهد در دنيا و تارك آن و بهره نابرنده از لذّت‏هاىِ آن؛ اين جانش را
در نماز و عبادت، فنا مى‏كند و آن، مثل اين؛ اين برايش از امور دنيا، جز
زنْ محبوب نيست، و آن نيز چنين است؛ اين، فرزند عبد المطّلب بن
هاشم و آن نيز نزديك به جدّ بزرگ است؛ و پدرانشان تنها برادران تنى
بودند (بر خلاف ديگر پسران عبد المطّلب)؛ و محمّد در دامن پدر اين
بزرگ شد (كه ابو طالب باشد) كه در نظرش، چون يكى از فرزندان
خود بود.

هنگامى كه پيامبر صلي الله عليه و آله ، جوانى شد و بزرگ گشت، على بن ابى
طالب عليه السلام را در حالى كه خُردسال بود، از بين فرزندان ابو طالب برگزيد
و در برابر آنچه كه ابو طالب در حقّش انجام داده بود، وى را در دامنش
تربيت كرد. در نتيجه، اخلاق آن دو درهم آميخت و رفتارشان همگون
گشت. وقتى كه هم‏نشين در رفتار به هم‏نشين اقتدا مى‏كند، در صورت
تربيت و آموزش طولانى در نزد او چه خواهد شد؟ بايد اخلاق محمد
صلي الله عليه و آله ، چون اخلاق ابو طالب باشد و اخلاق على عليه السلام ، مثل اخلاق پدرش
ابوطالب و بايد محمّد صلي الله عليه و آله ، مربّى‏اش گردد، و همه يك اخلاق داشته
باشند و از طبعى يگانه و سرشتى مشترك برخوردار گردند و جانى
تقسيم‏ناپذير و جزءناپذير داشته باشند و بين هر كدام با ديگرى، فرق و
فضلى نباشد.


ابو جعفر، فرزند ابو زيد حسنى، نقيب بصره و
يكى از اساتيد ابن ابى الحديد.

/ 458