دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بهرورى از دنيا، از آن محروم‏اند؛ مانند دانشورى كه
مى‏بيند بهره‏اى از دنيا ندارند و مى‏بيند كه جاهلى برخوردار از آن است
و گشايش براى اوست.

نيز شجاعى را مى‏بينيم كه در جنگ‏ها آزمون داده و مفيد واقع شده
است، در حالى كه چيزى كه بسنده‏اش باشد و ضروريات زندگى‏اش را
برآورده كند، نصيبش نمى‏گردد. در همين حال، آن ديگرى كه ترسو و
سست است و از سايه خود مى‏ترسد، بخش زيادى از دنيا را در دست
دارد و مال و منال فراوانى در اختيار دارد.

و خردمند خوشْ تدبير و راستْ خِرَد را مى‏بينى كه روزى‏اش
محدود است و غير خود را كه فردى شديدا احمق است، مى‏بيند كه
خيرات از همه سو بر او مى‏بارد و پستان روزى برايش رگ كرده
است.

و ديندارى نيكْ عبادت و برخوردار از اخلاص و توحيد را مى‏بينى
كه محروم و تُنُكْ روزى است و يهودى، ترسا و يا زنديقى را مى‏بيند كه
ثروتمند و برخوردار است.

اين طبقات مستحق، در بسيارى مواقع، به افراد طبقه بالاتر ـ كه هيچ
استحقاق آن طبقه را ندارند ـ، محتاج‏اند و نيازمندى، آنان را به ذلّت و
فروتنى در برابر اين طبقات، به خاطر دفع زيان و يا جلب فايده، مجبور
مى‏سازد.

غير از اين طبقات، قشرهاى ديگرى از افراد شايسته، چون نجّار
ماهر، بنّاى متخصّص، نقّاش چيره‏دست و طرّاح نازك‏بين را مى‏بينيم كه
در نهايتِ تنگْ‏دستى، گرفتارى و بيچارگى هستند و ديگران را در
كنارشان مى‏نگريم كه همچون آنان نيستند و هم‏طبقه آنان نيستند، امّا
مُرفّه، داراى زندگى خوب، پُر درآمد، خوش معيشت و پُر روزى‏اند.
حال و زندگى شايستگان و افراد با استعداد، چنين است.

امّا كسانى كه اهل فضل نيستند، مثل توده مردم، آنان نيز از كينه بر
دنيا و ذمّ آن و خشم و دلگيرى از آن، به خاطر حسد بردن بر همگون‏ها
و همسايه‏هايشان، تهى

/ 458