دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نيستند، و هيچ كدام را قانع به زندگى‏اش
نمى‏بينى و از حالشان راضى نيستند؛ بلكه همواره زياده خواه اند و در
هر حالى، حال برتر را مى‏طلبند.

ابو جعفر افزود: حال كه اين مقدمه را فهميدى، بدان كه على عليه السلام هم
شايسته‏اى محروم بود؛ بلكه او امير شايستگان محروم و سرور و بزرگِ
آنان است؛ و آنان كه ستم ديده‏اند و به بدبختى و سركوبى گرفتار
شده‏اند، نسبت به يكديگر، تعصّب و همدردى دارند و نسبت به
برخوردارانى كه دنيا را در چنگ گرفته و به آرزوهايشان دست يافته‏اند،
به خاطر همگونى در آنچه كه آنان را رنج و آزار داده و دردناك و
بى‏اعتبارشان كرده است و مشاركت در غيرت، غرور، خشم و رقابت
ورزيدن با آنها كه بر ايشان برترى جسته‏اند و مغلوبشان ساخته‏اند و از
دنيا به آنچه كه اينان نرسيدند، رسيده‏اند، همگام و يك‏صدايند.

وقتى محرومانى كه در منزلت و رتبه مساوى‏اند، به همديگر تعصّب
بورزند، به نظر تو جريان چگونه خواهد شد؟ بويژه اگر بين آنان، مردى
باشد ارزشمند، بزرگ، شريف و برخوردار از همه فضايل و دارنده
ويژگى‏ها و مناقب كه با اين حال، از حقّش محروم و ممنوع است و
دنيا، شرنگى تلخ را در كامش چشانده، و پس از نوشاندن گرفتارى‏ها و
تحمّل‏ها، او را با مشكلاتى روبه‏رو ساخته است؟

او از دنيا، شومى‏ها ديد و بلاهاى فراوان، و آن كه پايين‏تر از او بود،
بر او برترى يافت و درباره او و فرزندانش و خانواده و اقوامش، كسى به
داورى دست يازيد كه دستيابى به حاكميت و پادشاهى در شأن او نبود،
و در ذهنش نبود و به فكرش هم نمى‏رسيد، و نه كسى از مردم، چنين
حاكميتى را براى او انتظار مى‏كشيد و نه او خود، آن را براى خويش
مى‏ديد.

و در نهايت، اين مرد جليل، در محرابش كشته شد و فرزندانش پس
از او كشته شدند و حريمش و زنانش مورد اهانت قرار گرفتند، و
خانواده و عموزادگان او در

/ 458