دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و استشهاد به روايات، بى نياز
مى‏كند. 1

9 / 6

ابو قيس اَوْدى 2

3953 .الاستيعاب ـ به نقل از ابو قيس اَوْدى ـ: مردم را سه
گونه يافتم: دينداران كه دوستدار على هستند؛ دنيا داران كه معاويه را
دوست دارند؛ و خوارج. 3

9 / 7

ابو نعيم اصفهانى 4

3954 .حلية الأولياء: سرور قوم، دوستدار مشهود، محبوب
معبود، دروازه شهرِ دانش و دانش‏ها، مخاطب اصلى خطاب‏ها و درك
كننده اشاره‏ها، پرچم هدايت‏يافته‏ها، نورِ اطاعت كنندگان، ولىّ
پرهيزگاران، پيشواى دادگستران، پيش‏ترينِ پاسخ دهندگان و ايمان
آورندگان، استوارترينِ داوران و يقين كنندگان، بردبارترينِ آنان، پُر
دانش‏ترينشان، على بن ابى طالب ـ كه خداوند، گرامى‏اش دارد،
پيشواى متّقيان و زينت عارفان، خبر دهنده از حقايق توحيد، اشاره
كننده به درخشش دانشِ توحيد، صاحبْ‏دلِ خردمند، زبانِ پرسشگر،
گوشِ شنوا، وفادار به پيمان، درآورنده چشم فتنه‏ها، سربرآورنده از
همه آزمايش‏ها، كسى كه ناكثين (پيمان‏شكنان) را دفع كرد، و
قاسطين (ستمكاران) را ذليل ساخت و مارقين (از


1 -  مقاتل الطالبيّين: 42 .

2 -  عبد الرحمان بن شروان، ابو قبيس اودى كوفى،
كه ابن حبّان، وى را از جمله موثّقان آورده است و ابن ابى عاصم گفته: او در سال 140 ق،
درگذشته است (ر. ك: تهذيب التهذيب: 3 / 329 / 4453).

3 - الاستيعاب: 3/213/1875 .

4 -  احمد بن عبد اللّه‏ بن احمد بن اسحاق بن
موسى، ابو نعيم مهرانى اصفهانى صوفى، نويسنده الحليّة است. او در سال 336 ق، به دنيا آمد
و در سال 430 ق، درگذشت و 94 سال عمر كرد. وى آثار بسيارى دارد، از جمله: معجم
اساتيدش، كتاب الحليّة، المستخرج على الصحيحين، تاريخ إصفهان، صفة الجنّة، دلائل النبوّة،
فضائل الصحابة، علوم الحديث و كتاب النفاق (ر. ك: سير أعلام النبلاء: 17 / 453 / 305).

/ 458