دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بگو: پروردگارا! در نزد خويش برايم پيمانى قرار
ده و در پيش خود برايم محبّتى قرار ده».

پس اين آيه فرو فرستاده شد: «كسانى كه ايمان آورده و كارهاى
شايسته كرده‏اند، به‏زودى خداى مهربان براى آنان، محبّتى در دل‏ها
قرار مى‏دهد». 1

3153 .امام صادق عليه السلام ـدرباره اين آيه‏ـ: سبب فرو فرستادن
اين آيه اين بود كه اميرمؤمنان، نزد پيامبر خدا نشسته بود. پيامبر صلي الله عليه و آله به
وى فرمود: « اى على! بگو: پروردگارا! در دل مؤمنان براى من محبّتى
قرار بده». پس خداوند، اين آيه را فرو فرستاد: «كسانى كه ايمان آورده
و كارهاى شايسته كرده‏اند، به زودى خداى مهربان براى آنان، محبّتى
در دل‏ها قرار مى‏دهد». 2

3154 .امام صادق عليه السلام : پيامبر خدا در پايان نمازش با صداى بلند
به‏گونه‏اى كه مردم مى‏شنيدند، براى امير مؤمنان دعا كرد و فرمود:
«پروردگارا! براى على عليه السلام در دل مؤمنان محبّتى و در دل منافقان، هيبت
و عظمتى قرار ده». پس خداوند، اين آيه را فرو فرستاد: «كسانى كه
ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، به زودى خداى مهربان براى
آنان، محبّتى در دل‏ها قرار مى‏دهد». 3

3155 .امام صادق عليه السلام ـدرباره سخن خداوند متعال‏ـ: «كسانى
كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، به‏زودى خداى مهربان براى
آنان، محبّتى در دل‏ها قرار مى‏دهد»: محبّتى كه خداوند فرموده،
ولايت امير مؤمنان است. 4

3156 .المعجم الأوسط ـبه نقل از ابن عبّاس‏ـ: آيه «كسانى كه
ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، به زودى خداى مهربان براى
آنان، محبّتى در دل‏ها قرار


1 -  شواهد التنزيل: 1/469/497؛ مناقب الإمام أمير المؤمنين:
1/194/119 .

2 -  تفسير القمّى: 2/56، بحارالأنوار: 35/354/4 .

3 -  تفسير العياشى: 2/142/11،
بحارالأنوار: 36/100/44 .

4 -  الكافى: 1/431/90، تفسير القمّى: 2/57 ، بحارالأنوار:
24/333/58 .

/ 458