دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 / 22


نَسايى 1

3987 .فتح البارى: احمد بن حنبل، اسماعيل قاضى، نَسايى و
ابو على نيشابورى گفته‏اند: در حقّ هيچ يك از اصحاب، به مقدارى كه با
سند صحيح درباره على عليه السلام آمده، نيامده است. 2

9 / 23

نَظّام 3

3988 .الأمالى ـ به نقل از جاحظ (عمرو بن بحر) ـ: از نظّام
شنيدم كه مى‏گفت:


1 -  ابو عبد الرحمان احمد بن شعيب بن على بن سنان نسايى،
نويسنده السنن، در سال 215ق، در نساى ماوراء النهر به دنيا آمد. محمّد بن موسى مأمونى
گفته: از افرادى شنيدم كه بر ابو عبد الرحمان نسايى در نگارش كتاب الخصائص، درباره
على عليه السلام و ترك نگاشتن فضايل شيخين، خرده مى‏گرفتند. جريان را به وى گفتم. در پاسخ
گفت: وارد دمشق شدم و در آن‏جا روى برگردانندگان از على عليه السلام بسيار بودند و من‏كتاب
الخصائص را نوشتم، به اميد آن كه خداوند، آنان را هدايت كند. وى سپس كتاب فضائل
الصحابة را نوشت. به وى گفته شد: آيا فضايل معاويه را نمى‏نويسى؟ گفت: چه بنويسم؟ آيا
حديث: «خدايا! شكمش‏را سير نكن» را بنويسم؟! پرسش‏كننده، ساكت شد.

ابو عبد اللّه‏ ابن منده از حمزه عقبى مصرى و ديگران روايت كرده‏اند كه نسايى در اواخر
عمرش از مصر خارج شد و به دمشق رفت. در آن‏جا از وى درباره معاويه و آنچه كه در
فضيلت وى وارد شده، پرسيدند. گفت: در حدّى نيست كه با كسى سنجيده شود تا تفضيلى
برايش باشد.

راوى گفت: همواره از جمعشان دورش مى‏كردند تا آن كه او را از مسجد ، بيرون كردند .
آن‏گاه ، به مكّه فرستاده شد و در آن‏جا درگذشت . وى چنين گفته؛ ولى درستْ آن است كه او
را به رَمله بردند و درگذشتش در سال 303 ق، بود (ر. ك: تهذيب التهذيب: 1/93/66، سير
أعلام النبلاء: 14 / 125 / 267).

2 -  فتح البارى: 7/71، الصواعق
المحرقة: 120 .

3 -  ابو اسحاق ابراهيم بن سيّار بن هانى نظّام بصرى، از بزرگان
معتزله است. وى شاعرى اديب و بليغ بود و يكى از زِبَردستان متكلّمان به شمار مى‏رفت و
در فلسفه و اعتزال، آثار فراوانى دارد. در زمان خلافت معتصم و يا واثق عبّاسى، در سال
دويست و بيست و اندى درگذشت (ر. ك: لسان الميزان: 1/67/173، إكمال الكمال: 7 / 357،
سير أعلام النبلاء: 10 / 541 / 172).

/ 458