دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

گذاشت يا نه؟


گفتند: جانشين نگذاشت.


گفت: آيا ترك تعيين جانشين، هدايت بود يا گم‏راهى؟


گفتند: هدايت.


گفت: بر مردم، لازم است كه از هدايت، پيروى كنند و از باطل دست
بردارند و از گم‏راهى، رويگردان باشند.


گفتند: آنان، چنين كردند.


گفت: پس چرا مردم، پس از او جانشين تعيين كردند، حال آن كه او
چنين كارى را ترك كرد؟ ترك كار او، گم‏راهى است و مُحال است كه
خلاف هدايت هم هدايت باشد. اگر ترك تعيين جانشين، هدايت
است، پس چرا ابوبكر، جانشينْ تعيين كرد، حالْ آن كه پيامبر صلي الله عليه و آله ، تعيين
نكرد؟ و چرا عمر، حكومت را بر خلاف دوستش بين مسلمانان به
شورا گذاشت؟ شما معتقديد كه پيامبر صلي الله عليه و آله جانشينى تعيين نكرد و ابو
بكر، تعيين كرد وعمر، تعيين جانشين را مانند پيامبر صلي الله عليه و آله (به گمان شما)،
ترك نكرد و چون ابو بكر هم انجام نداد و شيوه سومى را به كار گرفت،
به من بگوييد كدام يك را درست مى‏دانيد؟ اگر كار پيامبر صلي الله عليه و آله را درست
مى‏دانيد، ابو بكر را تخطئه كرده‏ايد، همچنين نسبت به بقيّه اقوال.


و به من بگوييد كه كدام بهتر است؟ آنچه را كه به نظر شما پيامبر صلي الله عليه و آله
از ترك [تعيين [جانشين انجام داد، يا آنچه را كه ديگران در تعيين
خليفه انجام دادند؟ و به من بگوييد كه آيا رواست كه ترك پيامبر صلي الله عليه و آله ،
هدايت باشد و انجام دادن همان كار، از ديگرى هم هدايت باشد و
هدايت، ضد هدايت گردد؟ بنا بر اين، گم‏راهى كجاست؟


و به من بگوييد كه آيا پس از پيامبر صلي الله عليه و آله ، از روز درگذشت او تا به
امروز، كسى به

/ 458