3 .كلام پيامبر، روزنه‏اى براى شناخت مولا - دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

از ترس پيامدهاى گزارش آنها بر
سينه‏ها ماند وهمراهِ دارندگان آنها مدفون شد؟ اكنون ودر اين مقدمه از
اين «قصّه آكنده از غصه» تاريخ، پرده بر نمى‏گيريم؛ ولى تأكيد مى‏كنيم
كه آنچه مانده است، اندكى است از بسيار، نمونه‏هايى است از حقايق
نهفته در سينه تاريخ وگفتنى‏هايى است خُرد از ناگفته‏هاى بَسْ كلان و...
و شگفتا كه آنان كه پرتوافكنى آفتاب را بر نمى‏تابند، درباره برخى از
همين اندك نيز از سَرِ عناد، حق‏پوشى وفضيلت‏ستيزى حكم «جعل»
صادر كرده‏اند وكوشيده‏اند با مُهر «وضع»، آن همه را از صحنه فرهنگ
وصفحه ذهن انسان‏ها به دور كنند، وگاه چون تلألؤ خيره كننده فضايل،
جلوى تكذيب را گرفته است، با توجيه‏هايى غير منطقى وتلاش‏هايى
سِتَرْون به تحريف معنوى دست يازيده‏اند تا مگر اندكى از گسترش
تابش انوار حق بكاهند، واَسف‏انگيز است كه بگويم چه بسا
نگاشته‏هايى در اين هجوم‏هاى فرهنگى مهجور گشت وتباه شد!

3 .كلام پيامبر، روزنه‏اى براى شناخت مولا

على عليه السلام راز ناشناخته هستى است. وآيا براى گشودن چهره اين
راز، راهى جز يارى گرفتن از «داناترين و رازْ آگاه‏ترين» چهره هستى
وجود دارد؟! پيامبر صلي الله عليه و آله از سويى رازْ آشناترين چهره هستى است واز
سوى ديگر، معلّم، مربّى وهمگام وهمراه مولا. پيامبر صلي الله عليه و آله على عليه السلام را از
خُردسالى بر دامن گرفته و پيام ربّانى وحى را در زواياى جانش زمزمه
كرده واعماق وجود او را با عطر آموزه‏هاى الهى عطرآگين ساخته و
بدين‏سان، همه وجود او را چون آينه‏اى شفّاف، پيش روى دارد وچون
از او مى‏گويد، از چنين نگاهى مى‏گويد. به اين توصيف زيبا وگوياى
على عليه السلام درباره پيوند خود با پيامبر صلي الله عليه و آله بنگريد:

در زمانى كه خردسال بودم، مرا در آغوشش مى‏نشاند، به سينه‏اش
مى‏فشرد، در رخت‏خوابش مى‏خوابانْد، تنش را به تنم مى‏ساييد، بوى بدنش
را به

/ 458