4 .جمع‏بندى سخنان پيامبر درباره على - دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پيش‏ديدها مى‏نهد و همتاى خود
را براى اهداف بلند ودراز مدّت سياسى، اجتماعى و... امّت اسلامى
مى‏شناسانَد و بهترين وبرترين وارجمندترين چهره رشد يافته در
تربيت اسلام و باليده در پرتو انوار الهى را به مردمان معرّفى
مى‏كند.

4 .جمع‏بندى سخنان پيامبر درباره على

اكنون و پيش‏تر از آن كه در نگاهى گذرا و كلّى ودر ذيل عناوينى
سخنان پيامبر صلي الله عليه و آله را درباره على عليه السلام جمع‏بندى كنيم، بايد اعتراف كنيم كه
جمع‏بندى دقيق وكامل آنچه پيامبر صلي الله عليه و آله درباره مولا عليه السلام گفته است، كارى
است كارِستان و بسى دشوار وبى‏گمان، نيازمند مجالى بس فراخ‏تر از
آنچه اكنون و در مقدمه اين فصل در اختيار داريم. با اين همه مى‏كوشيم
تا با بهره‏گيرى از روايات اين فصل وآنچه در فصل‏هاى ديگر آمده
است، راهى ـ وگرچه نه درخور ـ به سوى مقصد ومقصود، باز
كنيم.

الف ـ على از نظر آفرينش

بخشى از گفتار پيامبر صلي الله عليه و آله درباره على عليه السلام مرتبط است با گوهر
وجود آن حضرت وچگونگى آفرينش او. از منظر پيامبر صلي الله عليه و آله على عليه السلام و
پيامبر خدا، پرتو يك نورند، و هر دو جلوه‏اى از نور خداوند متعال.
گوشت على، گوشت محمّد صلي الله عليه و آله و خونش خون او و روحش روح او و
باطنش باطن اوست. طينت آن دو بزرگوار، همگون است و هر دو از
يك درخت بارورند و ديگران از ريشه‏هاى گونه‏گون و از طينت‏هاى
مختلف. رواياتِ نشان دهنده اين حقيقت ارجمند در منابع فريقين،
بسى گسترده است كه بخش‏هايى از آنها با عبارات گونا گون وبيان كننده
حقيقتى واحد وراستين، در آغاز اين فصل، گزارش شده است.

ب ـ على از نظر خانوادگى

على عليه السلام پسر عمو، داماد و پدر دو «دسته گلِ» پيامبر صلي الله عليه و آله است.
فراتر از اينها،

/ 458