دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بوديم تا آن كه در پشت عبد
المطّلبْ جدا شديم. در من «پيامبرى» و در على «خلافت» قرار گرفت.
1

3165 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداوند، پاره نورى فرو فرستاد و آن را
در پشت آدم عليه السلام جاى داد و پيش آورد تا آن كه دو پاره‏اش كرد. پاره‏اى را
در پشت عبد اللّه‏ و پاره‏اى را در پشت ابوطالب قرار داد. پس مرا
«پيامبر» و على را «وصى» به دنيا آورد. 2

3166 .امام على عليه السلام : پيامبر صلي الله عليه و آله به من فرمود: «اى على! خداوند
متعال، من و تو را به هنگام آفرينش آدم، از نور خود آفريد و در پشت
آدم قرار داد تا به عبد المطّلب رسيد. سپس از عبد المطّلب، دو پاره شد.
من در پشت عبد اللّه‏ قرار گرفتم و تو در پشت ابو طالب. پيامبرى، جز
براى من شايسته نيست و وصايت، جز براى تو شايسته نيست. هر كه
وصايت تو را انكار كند، پيامبرى مرا انكار كرده، و هر كه پيامبرىِ مرا
انكار كند، خداوند، او را به‏رو در آتش فروخواهد انداخت». 3

3167 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : چهار هزار سال پيش از آفريده شدن آدم،
من و على، نورى در نزد خداى متعال بوديم. هنگامى كه خدا آدم را
آفريد، آن نور را در پشت وى قرار داد و همواره، خداوند، آن را از
پشتى به پشت ديگر منتقل مى‏كرد تا آن كه در پشت عبد المطّلب مستقر
ساخت. آن‏گاه از پشت عبد المطّلب بيرون آورد و به دو بخش تقسيم
كرد. پاره‏اى در پشت عبد اللّه‏ و پاره‏اى در پشت ابوطالب قرار گرفت.
پس على از من است و من از على هستم. گوشت او از گوشت من و
خون او از خون من است. هركس مرا دوست داشته باشد، به خاطر
دوستى من، او را دوست مى‏دارد؛ و هر كس او را دشمن بدارد، به خاطر
دشمنى با من، دشمنش داشته است. 4


1 -  مناقب على بن أبى طالب: 88/130 و131، تاريخ دمشق: 42/67/8415 .

2 -  مناقب على بن أبى طالب: 89/132،
العمدة: 90/109 .

3 -  الأمالى،
طوسى: 295/577، بشارة المصطفى: 185 .

4 - الخصال: 640/16، المناقب: 145/170،
مقتل الحسين: 1/50 .

/ 458