دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3179 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : من و هارون بن عمران و يحيى بن
زكرّيا و على بن ابى طالب، از يك سرشت آفريده شده‏ايم. 1

ر. ك: ص 188 (همچون پرتوى از نور).

2 / 1 ـ 3

گوشت او گوشت من و خون او خون من ا ست

3180 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اين، على بن ابى طالب است. گوشتش
گوشت من و خونش خون من است. نسبت او به من، همچون جايگاه
هارون در نزد موسى عليه السلام است، جز آن كه پس از من پيامبرى نيست. 2

3181 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اين، على است. گوشتش با گوشت من و
خونش با خون من در آميخته است. نسبت او به من، همچون جايگاه
هارون به موسى عليه السلام است، جز آن‏كه پس از من پيامبرى نيست. 3

3182 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : على از من است و من از على‏ام. گوشت او
از گوشت من، و خون او از خون من است. 4

3183 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـدرباره على عليه السلام ـ: گوشت او از گوشت
من و خون او از خون من است و او صندوقِ علم من است. 5

3184 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى مردم! على را دوست بداريد؛ چون
گوشت او گوشت من و خون او خون من است. 6


1 -  تاريخ
بغداد: 6/59/3088، كفاية الطالب: 319، تذكرة الخواصّ: 46 .

2 - 
المعجم الكبير: 12/15/12341، تاريخ دمشق: 42/42/8372 .

3 - 
المحاسن والمساوئ: 44، شرح الأخبار: 2/201/531، مناقب الإمام أمير المؤمنين:
1/355/281 .

4 -  الخصال: 640/16، الأمالى،
طوسى: 50/65، المناقب: 145/170 .

5 -  المناقب،
87/77، فرائد السمطين: 1/332/257، تاريخ دمشق: 42/471/9042 .

6 -  الأمالى، مفيد: 294/4،
بشارة المصطفى: 90 .

/ 458