دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3241 .امام على عليه السلام : هنگامى كه آيه «وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ
الاْءَقْرَبِينَ ؛ 1 و خويشان نزديكت را هشدار ده»
نازل شد...، پيامبر خدا به سراغ آنان رفت و فرمود: «كدام‏يك از شما وام
مرا مى‏پردازيد؟». پيامبر صلي الله عليه و آله سكوت كرد و آنان هم سكوت كردند.
پيامبر خدا، دوباره سخن را تكرار كرد. من گفتم: من، اى پيامبر خدا!
فرمود: «تو اى على! تو اى على!». 2

3242 .امام على عليه السلام : هنگامى كه آيه «و خويشان نزديكت را
هشدار ده» نازل شد، پيامبر خدا فرمود: «اى على! غذايى از ران
گوسفندى به همراه يك من گندم برايم آماده كن.... پيامبر خدا، آنان را
به سخنْ هشدار داد و گفت: كدام‏يك از شما وام مرا ادا مى‏كند تا
جانشين و وصىّ من پس از من باشد؟».

عبّاس از ترس اين كه پرداخت وام، همه مالش را شامل شود،
سكوت اختيار كرد. پيامبر خدا سخن را تكرار كرد و خويشان، ساكت
ماندند و عبّاس هم از ترس آن‏كه وام، همه مالش را فرا گيرد، سكوت
كرد. پيامبر خدا براى بار سوم، سخن را تكرار كرد... من گفتم: من، اى
پيامبر خدا! فرمود: «تو اى على! تو اى على!». 3

3243 .مسند ابن حنبل ـبه نقل از عَبّاد بن عبد اللّه‏ اسدى، از
على عليه السلام ـ: هنگامى كه آيه «و خويشان نزديكت را هشدار ده» نازل شد،
پيامبر خدا، خاندان خود را گِرد آورد. سى نفر گِرد آمدند، خوردند و
نوشيدند. آن‏گاه پيامبر صلي الله عليه و آله به آنان فرمود: «كدام‏يكْ وام و تعهّدات مرا
ضمانت مى‏كند، تا با من در بهشت باشد و جانشين من دربين خاندانم
گردد؟». مردى از حاضران 4گفت: اى پيامبر خدا! تو در سخاوت، دريايى.
چه كسى مى‏تواند از عهده تعهّداتت برآيد؟ يكى ديگر نيز مانند او
سخن گفت.


1 -  شعراء، آيه 214 .

2 -  مسند البزّار: 2/105/

455 . نيز، ر. ك: مجمع
البيان: 7/322، سعد السعود: 106 .

3 -  تاريخ دمشق: 42/47 و
42/48/8380، مناقب الإمام أمير المؤمنين: 1/377/297 .

4 -  شريك كه در سلسله اين روايت است، نام اين
شخص را ذكر نكرده است.

/ 458