دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3268 .المستدرك على الصحيحين ـبه نقل از عايشه‏ـ:
پيامبر خدا فرمود: «سرور عرب را برايم صدا كنيد». گفتم: اى پيامبر
خدا! مگر تو سرور عرب نيستى؟ فرمود: «من سرور بنى آدمم و على،
سرور عرب است». 1

3269 .معانى الأخبار ـبه نقل از عايشه‏ـ: نزد پيامبر صلي الله عليه و آله بودم كه
على بن ابى‏طالب عليه السلام آمد. پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: «اين، سرور عرب است».
گفتم: اى پيامبر خدا! مگر تو سرور عرب نيستى؟ فرمود: «من سرور
بنى‏آدمم و على، سرور عرب است». گفتم: سرور، چه كسى است؟
فرمود: «كسى كه پيروى‏اش واجب است، همان‏گونه كه پيروى من
واجب است». 2

3270 .تاريخ بغداد ـبه نقل از سلمة بن كهيل‏ـ: على بن ابى
طالب عليه السلام نزد پيامبر صلي الله عليه و آله رفت و عايشه نزد ايشان بود. پيامبر صلي الله عليه و آله به عايشه
فرمود: «اگر نگاه كردن به سرور عرب را دوست دارى، به على بن ابى
طالب بنگر».

عايشه گفت: اى پيامبرخدا! آيا تو سرور عرب نيستى؟ فرمود: «من
پيشواى مسلمانان و سرور پرهيزگارانم. اگر نگاه كردن به سرور عرب
را دوست دارى، به على بن ابى طالب بنگر». 3

2 / 4 ـ 4

سرورِ مسلمانان

3271 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : درباره على بن ابى طالب عليه السلام سه چيز بر من
وحى شده است: اين‏كه او سرور مسلمانان و پيشواى پرهيزگاران است،
و رهبر سپيدرويان است. 4


1 - المستدرك على الصحيحين: 3/134/4626 و 4627، تاريخ
دمشق: 42/304/8840 .

2 - معانى الأخبار: 103/1 و 2، التوحيد: 207، الأمالى، صدوق:
93/71 .

3 -  تاريخ بغداد: 11/89/5776،
مناقب على بن أبى طالب: 213/257 .

4 -  المستدرك على الصحيحين: 3/148/4668، تاريخ
دمشق: 42/303/8836 .

/ 458