دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بودم. از على بن ابى طالب عليه السلام ياد شد. مهدى گفت:
پدرم از جدّم و او از پدرش از ابن عبّاس روايت كرد كه گفت: من نزد
پيامبر صلي الله عليه و آله بودم و يارانش دور وى را گرفته بودند. على بن ابى طالب عليه السلام
وارد شد. پيامبر صلي الله عليه و آله به وى فرمود: «اى على! تو عبقرى آنانى». مهدى
گفت: يعنى سرور آنانى. 1

3279 .جامع الأحاديث ـبه نقل از داوود بن رشيد خوارزمى، از
پدرش‏ـ: روزى نزد مهدى عبّاسى بودم. از على عليه السلام ياد كردند. مهدى
گفت: پدرم منصور از پدرش از جدش از ابن عبّاس روايت كرد كه
گفت: پيامبر صلي الله عليه و آله نشسته بود و يارانش دورش را گرفته بودند. على بن ابى
طالب عليه السلام وارد مسجد شد و... پيامبر خدا به يارانش فرمود: «آيا پيش
پاى عبقرى‏تان برنمى خيزيد؟». تمام مردم برپا ايستادند. مهدى گفت:
منصور به من گفت: يعنى پيشِ پاى سرورتان. 2

2 / 4 ـ 5

سرور در دنيا و آخرت

3280 .تاريخ بغداد ـبه نقل از ابن عبّاس‏ـ: پيامبر صلي الله عليه و آله به
على عليه السلام نگاه كرد و فرمود: «تو سرور در دنيا و سرور در آخرتى». 3

3281 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـبه فاطمه عليه‏السلام ـ: همسر تو، در دنيا و
آخرت، سرور است. 4

3282 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـبه فاطمه عليه‏السلام ـ: سوگند به آن كه مرا به
حق برانگيخت، به حقيقت، تو را به ازدواج سرور دنيا و سرور آخرت
درآوردم. او را جز مؤمن، دوست نمى‏دارد و جز منافق، دشمن
نمى‏دارد. 5


1 -  تاريخ بغداد: 8/437/4543، تاريخ دمشق:
42/325 .

2 - جامع الأحاديث:
260/28 .

3 - 
تاريخ بغداد: 4/41/1647، المستدرك على الصحيحين: 3/138/4640 .

4 - الاستيعاب: 3/203/1875 .

5 -  تاريخ دمشق: 42/134/8511، بشارة المصطفى: 70 .

/ 458