دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بگشاى تا
سخنانم را بفهمند، از كسانم برايم وزيرى قرار ده؛ على را. پشتم را به
وى استوار ساز و او را در كارم شريك كن». 1

3315 .شواهد التنزيل ـبه نقل از حذيفة بن اسيدـ: پيامبر صلي الله عليه و آله ،
دست على بن ابى طالب عليه السلام را گرفت و فرمود: «بشارت مى‏دهم!
بشارت مى‏دهم بر اين‏كه موسى، پروردگارش را خوانْد تا از كسانش،
هارون را وزيرش قرار دهد و من پروردگارم را مى‏خوانم تا از كسانم،
على، برادرم، را برايم وزير قرار دهد. پشتم را به وى استوار كن و در
كارم شريكش ساز!». 2

3316 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ـتبارك و تعالى مرا برگزيد و
انتخابم كرد و پيامبر قرار داد و بر من، سرورِ كتاب‏ها را فرو فرستاد.
گفتم: «پروردگارم و سرورم! تو موسى را به سوى فرعون فرستادى و از
تو خواست كه برادرش هارون را وزيرش قرار دهى، بازويش به وى
قوى گردد و سخنش توسط او تصديق شود، و من ـ اى سرورم و
پروردگارم ـ از تو مى‏خواهم كه از كسانم، وزيرى برايم قرار دهى كه
بازويم به وسيله او قوى گردد». پس خدا، على را وزير و برادر من قرار
داد، شجاعت را در دلش افكند و لباس ترس دشمن از او را بر قامتش
پوشاند. او اوّلين كسى بود كه به من ايمان آورد و تصديقم كرد و اوّلين
كسى بود كه همراه من خدا را يگانه شمرد، و من اين را از پروردگارم
خواستم كه به من داد. پس او سرور اوصياست. پيوستن به وى،
خوش‏بختى و كشته شدن در زير فرمانش شهادت است. 3

3317 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـبه على عليه السلام ـ: تو برادر و وزيرم هستى،
وام‏هايم را ادا


1 -  مناقب على بن أبى طالب:
328/375، النور المشتعل: 138/37، تفسير فرات: 248/336، مناقب آل أبى‏طالب: 3 / 57 .

2 -  شواهد التنزيل: 1/478/510 .

3 -  الأمالى،
صدوق: 73/42، ينابيع المودّة: 1/197/28 .

/ 458