دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


 • جزوى است «هل أتى»ش ز مجموعهكَرَم

  بر خلق آسمان و زمين، حجّت خداى


  داده رسول، او را در حرب‏ها لوا


  بوده است از عبادت جِنّ و بشر، فزون


  از باره، در، به قوّت دادار در رُبود


  روزى كه شد پيمبر انگيخته به خلق

  بيخ درختِ بر شده طوبى بُود نبى

  خوانده ولايتش را ايزد، حصار خويش


  تا شهد حُبّ او نچشى، كى برى نصيب


  از جوى انگبين بهشت و حلاوتش؟ 1 • حرفى است «لا فتى» ز كتاب فتوّتش

  شمشير تيز بر سر كفّار، حجّتش


  كرده خداى، بخشگرِ نار و جنّتش


  در روز حربِ خندق، بر عمرو ضربتش


  زيرا كه بود قوّت دادارْ قوّتش...


  مر خلق را به حُبّ على بود دعوتش


  شاخ درخت و ساق، على‏اند و عترتش


  ايمن، كسى كه شد به حصار ولايتش


  از جوى انگبين بهشت و حلاوتش؟ 1


  از جوى انگبين بهشت و حلاوتش؟ 14065.وى در سروده ديگرى مى‏گويد:
 • بيخ درخت طوبى در خانه على است
  كردش وصىّ خويش پيمبر به روز خُم
  در دست اوست روز قيامت، لواى حمد
  پيش خداى، پشتْ دو تا كردنش، دليل
  خاك دَرِ على كش و آل على به چشم
  بر منبر «سَلونى» و بر تخت «لو كُشِف»
  دستور مصطفى بُود و دست ذوالمنن
  خواهى‏توانگرى دو جهان، حُبّ اوگزين
  جز بر پىِ على نبرى رَه به شهر علم
  جز بر درِ على‏مطلب‏آرزو «سروش»
  كاين‏در،درِعنايت‏وبخشايش‏وعطاست. • جارى به زير سايه او چشمه بقاست
  ز آواز او هنوز خُمِ چرخ پر صداست
  محمودْ بخت آن كه به زير چنين لواست
  بر بنده بودن وى و يكتايى خداست
  كان در دو چشمِ‏عقل گران‏مايه‏توتياست
  بنشسته و نهاده به‏سر، تاج «إنّما»ست
  وندر دو كَون ودوستى‏اشدستگيرماست
  حُبّ‏على‏به هر دو جهان،طُرفه‏كيمياست
  كاو سوى‏شهرعلم، تو را شُهره‏پيشواست
  كاين‏در،درِعنايت‏وبخشايش‏وعطاست.
  كاين‏در،درِعنايت‏وبخشايش‏وعطاست.
1 -  ديوان سروش اصفهانى:
212.

2 - ديوان سروش اصفهانى: 121.

/ 488