دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدیدروزى كه سپاهش را مى‏بُرد، برايش شگفتى‏هايى اتّفاق افتاد
هنگامى كه از منزلگاه نهروان گذشت.

*خورشيد، پس از غروب كردن، برايش باز گشت

*
با نورى كه از فروزش و درخشندگى برق مى‏زد. 1

10 / 13

بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى 2

4014.او كه از محدّثان قرن سوم است، مى‏گويد:

*به ابن ملجم بگو: و سرنوشت، چيره است

*
واى بر تو! پايه‏هاى اسلام را نابود كردى.

*بهترين كسى را كه روى زمين گام مى‏زد، كُشتى

*
آن كه در اسلام و ايمان، نخستينِ مردم بود.

*داناترينِ مردم به قرآن و نيز

*
به آنچه پيامبر به عنوان شرع و سنّت، بيان كرده بود.

*داماد پيامبر، دوست و ياور او

*
آن كه مناقبش به روشنى و استوارى درخشان است.

*على‏رغم حسودانش، براى وى [نسبت به پيامبر صلي الله عليه و آله ]

*
همان منزلتى بود كه براى هارون نسبت به موسى بود.

*در جنگ، شمشيرى بُرنده، مردِ جنگ

*
و شير بود، هنگامى كه با هماوردهايش روبه‏رو مى‏شد.


1 - الغدير: 3/29.

2 -  2. ابو عبد الرحمان بكر بن حمّاد تاهرتى قَيرَوانى، از حافظان حديث و
از محدّثان موثّق و مورد اطمينان است. وى را قصيده‏اى است كه در آن بر امير مؤمنان سوگوارى مى‏كند و سوگوارى عمران بن حطّان
خارجى بر عبد الرحمان بن ملجم را پاسخ مى‏گويد. او در قرن سوم هجرى در تلعون درگذشت (ر. ك: أعيان الشيعة: 3 /
591).

/ 488