دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


 • به مردى نباشد چو تو آدمى
  گواهى دهم كاين سخن، راز اوست
  منم بنده اهل بيت و نبى
  خودْ آن روز نامم به گيتى مباد
  بدين زادم و هم بدين بگذرم
  زمانه زبون گشتى و روزگار
  نيامد به گيتى چو حيدر سوار
  جهان آفرين تا جهان آفريد
  حكيم، اين جهان را چو دريا نهاد
  چو هفتاد كشتى بر او ساخته
  يكى پهنْ كشتى به‏سانِ عروس
  محمّد بر او اندرون با على
  خردمند كز دور، دريا بديد
  بدانست كو موج خواهد زدن
  به دل گفت اگر با نبى و وصى
  همانا كه باشد مرا دستگير
  خداوند جوى و مى و انگبين
  اگر چشمه دارى به ديگر سراى
  گرت زين بد آيد، گناه من است
  دلت گر به راه خطا مايل است
  كه آن كس كه در دلْش مِهر على است
  نباشد بجز اهرِمَن بد كُنش
  نگر تا به بازى ندارى جهان
  نه برگردى از نيكى همرهان • چنين گفت پيغمبر هاشمى
  تو گويى دو گوشم بر آواز اوست
  ستاينده خاك پاىِ وصى
  كه من نام حيدر ندارم به ياد
  چنان دان كه خاك پىِ حيدرم
  كه حيدر زدى دست بر ذوالفقار
  كه ديندار عالم بدان نامدار
  دليرى چو حيدر نيامد پديد
  برانگيخته موج او تندباد
  همه بادبان‏ها برافراخته
  بياراسته همچو چشمِ خروس
  همان اهل بيت نبى و وصى
  كرانه نه پيدا و بُن ناپديد
  كس از موج، بيرون نخواهد شدن
  شوم غرقه، دارم دو يار وَفى
  خداوندِ تاج و لوا و سرير
  همان چشمه شير و ماء مَعين
  به نزد وصى و نبى گير جاى
  چنين است و اين، دين و راه من است
  تو را دشمن اندر جهان، خود دل است
  از او خوارتر در جهان، مرد كيست؟
  كه يزدان بسوزد به آتش تنش
  نه برگردى از نيكى همرهان
  نه برگردى از نيكى همرهان/ 488