دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدیدبه غير از كسانى كه مجروحشان ساخت، 35 مبارز دشمن را كشت كه
عبارت بودند از: وليد بن عُتْبه، عاص بن سعيد بن عاص، مطعم بن عدىّ بن نوفل، حنظلة بن
ابى‏سفيان، نوفل بن خويلد، زمعة بن اسود، حارث بن زمعه، نضر بن حارث بن عبدالدار، عُمَير بن
عثمان بن كعب (عموى طلحه)، عثمان و مالك (برادران طلحه)، مسعود بن ابى اميّة بن مغيره، قيس
بن ناكهة بن مغيره، ابو قيس بن وليد بن مغيره، عمرو بن مخزوم، منذر بن ابى رفاعه، منبّه بن حجّاج
سهمى، عاص بن منبّه، علقمة بن كلده، ابوعاص بن قيس بن عَدى، معاوية بن مغيرة بن ابى عاص،
لوذان بن ربيعه، عبد اللّه‏ بن منذر بن ابى رفاعه، مسعود بن اميّة بن مغيره، حاجب بن سائب بن عُوَيمر،
اوس بن مغيرة بن لوذان، زيد بن مليص، عاصم بن ابى عوف، سعيد بن وَهْب، معاوية بن عامر بن عبد
القيس، عبد اللّه‏ بن جميل بن زُهير، سائب بن سعيد بن مالك، ابوالحكم بن اخنس و هاشم بن ابى
اميّه.

و گفته شده كه وى، چهل و چند نفر را در بدر كشت.

و در جنگ اُحد، اين افراد را به قتل رساند: طلحة بن ابى طلحه (مُهره اصلى سپاه مكّه)،
پسرش ابو سعيد، و برادرانش خالد و مخلّد و كلده و مُجالس، [نيز [عبدالرحمان بن حميد بن زهره،
حكم بن اخنس بن شريق ثقفى، وليد بن ارطات، اميّة بن ابى حذيفه، ارطات بن شُرَحْبيل، هشام بن
اميّه، مسافع، عمرو بن عبداللّه‏ جُمْحى، بِشر بن مالك مغافرى، صوابا (آزاد شده عبد الدار)، ابو
حذيفة بن مغيره، قاسط بن شريح عبدى، مغيرة بن مغيره و كسان ديگر كه پس از شكست دادنشان،
آنها را كشت.

در فرار كردن عمر و عثمان [پس از غافلگير شدن مسلمانان در اُحد]، ترديدى نيست و تنها
درباره ابو بكر، بحث است كه آيا تا زمان گشايش كار، صبر كرد و يا او هم فرار كرد.

و در جنگ احزاب، على عليه السلام اين افراد را به قتل رساند: عمرو بن عبد وُد

/ 488