دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید4576.الغارات ـ به نقل از بكر بن عيسى، درباره امام
على عليه السلام ـ: او به مردم، نان و گوشت مى‏خورانْد و خود، تِريد روغن مى‏خورد و آن را با خرماى
عَجْوه مخلوط مى‏كرد و اين، غذايش بود. 1

4577.المناقب آل أبى طالب: عَدىّ بن حاتم، على عليه السلام را
در حالى ديد كه در پيش رويش ظرف آبى از جنس چرم و تكّه‏هايى از نان جو و نمك بود. گفت: اى
امير مؤمنان! من براى تو كه همه روز را در تلاشى و همه شب را در بيدارى و عبادتى، روا نمى‏دانم كه
اين، غذاى تو باشد.

على عليه السلام [اين شعر را] خواند:

*نفْس خويش را به قناعت، عادت ده، وگرنه

*
از تو بيش از كفايتش خواهد طلبيد. 2

4578.ربيع الأبرار ـ به نقل از اسود و عَلقمه ـ: وارد خانه
على عليه السلام شديم و در پيش رويش ظرفى [بافته شده] از ليف بود كه درون آن، يك يا دو گِرده نان
جوين قرار داشت و سبوس‏هاى آن، در نان پيدا بود و وى آن را با زانويش مى‏شكست و با نمك
ناسوده مى‏خورد.

به كنيزك سياه‏پوست خانه كه نامش فِضّه بود، گفتيم: آيا اين آرد را براى امير مؤمنان، اَلَك
نكرده‏اى؟

گفت: او گوارا بخورد و گناهش به گردن من باشد؟!

على عليه السلام لبخندى زد و فرمود: «من دستور داده‏ام كه اَلَك نكند».

گفتيم: چرا، اى امير مؤمنان؟

فرمود: «اين، براى خوار كردن نفْس، مناسب‏تر است و موجب مى‏شود كه


1 -  الغارات: 1/68، شرح نهج‏البلاغة:
2/200.

2 -  مناقب آل أبى طالب: 2/98، ينابيع
المودّة: 1/447/15.

/ 488