دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید4612.امام على عليه السلام ـ هنگامى كه شلوارى كهنه و پينه‏دار
پوشيده بود و مورد پرسش قرار گرفته بود ـ : دل با آن، فروتن مى‏گردد و نفْس، ذليل مى‏شود و
مؤمنان، به اين كار اقتدا مى‏كنند.

دنيا و آخرت، دو دشمنِ متفاوت‏اند و دو راه جدا هستند. آن كه دنيا را دوست بدارد و به آن
علاقه نشان دهد، آخرت را ناخوش خواهد داشت و با آن، دشمن خواهد بود. آن دو چون مشرق و
مغرب‏اند و انسان، بين آن دو گام برمى‏دارد. به هر كدام نزديك شود، از ديگرى دور مى‏گردد و آن‏دو،
دو هَوو هستند. 1

4613.مناقب آل أبى طالب: بر تن على عليه السلام شلوارى زِبر كه
به پنج درهم خريده بود و شلوارى پينه‏دار ديده شد. از وى در اين باره سؤال شد. در پاسخ فرمود:
«مؤمنان، به آن اقتدا مى‏كنند و دل به خاطر آن، فروتن مى‏شود و نفْس، ذليل مى‏گردد و زياده روى
كننده، به ميانه‏روى مى‏گرايد».

در روايتى ديگر چنين آمده [كه فرمود]: «به نشانه صالحان، شبيه‏تر است».

و در روايتى ديگر، اين‏گونه آمده است [كه فرمود]: «بهتر نگهدارنده عورت است».

و در روايتى ديگر آمده است [كه فرمود]: «مرا از تكبّر، بيشتر دور مى‏كند و براى مسلمان، در
اقتدا كردن، مناسب‏تر است». 2

4614.الطبقات الكبرى ـ به نقل از ابى ظبيان ـ:
على عليه السلام در حالى كه شلوارى زرد و لباسى سياه نقشدار پوشيده بود، پيش ما آمد. 3

4615.نهج البلاغة ـ به نقل از نَوف بِكالى ـ: اميرمؤمنان
على عليه السلام در كوفه بر


1 -  نهج‏البلاغة: حكمت103، خصائص الأئمّة: 96، مكارم
الأخلاق: 1/250/743.

2 -  مناقب آل أبى طالب: 2/96. نيز، ر. ك: فضائل
الصحابة، ابن حنبل: 1/542/908 و 909.

3 - 
الطبقات الكبرى: 3/31، أنساب الأشراف: 2/408.

/ 488