دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدیداست و ناشناس مى‏گردد، تا آن كه به بازار لباس‏فروشان رسيد.

به پيرمردى فرمود: «اى پيرمرد! لباسى به سه درهم به من بفروش». وقتى آن مرد، وى را
شناخت، از او چيزى نخريد. نزد ديگرى رفت. وقتى او هم وى را شناخت از او هم نخريد تا پيش
نوجوانى رفت و از او لباسى به سه درهم خريد. وقتى پدر نوجوان آمد و نوجوان به وى خبر داد،
پدرش درهمى را برداشت و نزد على عليه السلام آمد و گفت: اين يك درهم توست، اى امير مؤمنان!

فرمود: «اين درهم براى چيست؟

پاسخ داد: قيمت پيراهن، دو درهم بود.

فرمود: «او از روى رضايت من به من فروخت و پول را هم از روى رضايت گرفت». 1

4623.روضة الواعظين ـ به نقل از اصبغ بن نُباته ـ:
اميرمؤمنان به بازار بزّازها آمد و قنبر، همراه او بود. با مردى براى دو لباس، چانه زد و فرمود: «دو
لباس به من بفروش».

مرد گفت: اى امير مؤمنان! لباسى كه مى‏خواهى، دارم. وقتى آن مرد، على عليه السلام را شناخت، از
او گذشت و نزد نوجوانى آمد و فرمود: «دو لباس به من بفروش».

نوجوان، شروع به چانه زدن كرد تا آن كه به هفت درهم توافق كردند؛ يك لباس به چهار درهم
و لباس ديگر به سه درهم.

به غلامش قنبر فرمود: «يكى از اين دو را بردار».

قنبر، لباس چهار درهمى را برداشت و لباس سه درهمى را خود پوشيد و فرمود: «سپاس،
خدايى را كه لباسى به من روزى كرد تا با آن، عورتم را بپوشانم و در بين مردم، خود را بيارايم».فضائل الصحابة، ابن حنبل: 1/528/878، الزهد، ابن حنبل: 162، صفة
الصفوة: 1/134.

/ 488