دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدیداو يكى از آن دو را برگزيد و على عليه السلام ديگرى را برداشت و پوشيد. آن‏گاه آستينش را
اندازه گرفت و فرمود: «آن مقدار كه از دست من بيرون مى‏زند، قطع كن».

غلام، آن را قطع كرد و دوخت و على عليه السلام پوشيد و رفت. 1

4629.الغارات ـ به نقل از ابو مَطَر، درباره امام على عليه السلام ـ:
[على عليه السلام ] به بازار كرباس‏فروش‏ها آمد و در برابر فرد چاقى ايستاد و فرمود: «اى مرد! دو لباس
به پنج درهم دارى؟».

مرد، فورى برخاست و گفت: آرى، اى امير مؤمنان!

وقتى مرد او را شناخت، على عليه السلام او را رها كرد و از وى گذشت و پيش جوانى آمد و فرمود:
«اى جوان! آيا دو لباس به پنج درهم دارى؟».

گفت: آرى، دو تا لباس دارم كه يكى بهتر از ديگرى است؛ يكى به سه درهم و ديگرى به دو
درهم.

على عليه السلام فرمود: «آنها را بياور».

آن‏گاه فرمود: «اى قنبر! آن را كه سه درهم است، تو بردار».

قنبر گفت: اى امير مؤمنان! تو به لباس سه درهمى سزاوارترى؛ چون به منبر مى‏روى و براى
مردم، سخنرانى مى‏كنى.

فرمود: «اى قنبر! تو جوانى و نشاطِ جوانى دارى و من از پروردگارم شرم مى‏كنم كه بر تو
برترى جويم؛ چون از پيامبر خدا شنيدم كه مى‏فرمود: "[به بندگان خود] از آنچه مى‏پوشيد،
بپوشانيد و از آنچه مى‏خوريد، بخورانيد"».

آن‏گاه، لباس را پوشيد و دستش را درون آستين كشيد و ديد كه آستين از انگشتانش مى‏گذرد.
فرمود: «اى جوان! اين زيادى را ببُر».


فضائل الصحابة،
ابن حنبل: 1/544/911، الزهد، ابن حنبل: 165،اُسد الغابة:
4/97/3789.

/ 488