دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدیدكه پيش از گفتگوى محرمانه
خود، صدقه‏هايى بپردازيد؟ و چون نكرديد و خدا
[هم [بر شما بخشود، پس نماز را برپا داريد و
زكات بدهيد و از خدا و فرستاده او فرمان بريد و
خدا به آنچه مى‏كنيد، آگاه است.

4642.امام على عليه السلام : در كتاب خداوند آيه‏اى است كه جز من و
پيش از من، كسى به آن عمل نكرده و پس از من هم عمل نخواهد كرد: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد!
هرگاه با پيامبر [خدا] گفتگوى محرمانه‏اى داريد، پيش از گفتگوى محرمانه خود، صدقه‏اى
بپردازيد». [فرمود: [اين كار، واجب شد و آن‏گاه، نَسخ گشت. 1

4643.امام على عليه السلام : آيه‏اى از كتاب خدا هست كه پيش از من، كسى
به آن عمل نكرد و پس از من هم كسى به آن، عمل نخواهد كرد. نزد من يك دينار بود كه آن را


تفسير الطبرى: 14 /
20، المناقب: 277/262.

/ 488