دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید4657.امام باقر عليه السلام : عمر، ناحيه يَنبُع را به اِقطاع (تيول)
على عليه السلام در آورد و على عليه السلام در كنار اِقطاع عمر، زمين‏هاى ديگرى خريد و در ميان آنها چشمه‏اى
كَند. كارگران در آن مشغول كار بودند كه ناگاه، چون گردن شتر، از آن چشمه آب بيرون زد.

نزد على عليه السلام آمدند و بشارت دادند. فرمود: «وارثْ خوش‏حال شود و براى مستمندان و
بينوايان، و در راه خدا، براى در راه ماندگان، از خويشاوندان و غير خويشاوندان، در دوران صلح و يا
جنگ، وقف مى‏شود تا ذخيره‏اى باشد براى روزى كه در آن، چهره‏هايى درخشان و چهره‏هايى سياه
مى‏گردند، بلكه خداوند، مرا از آتش، و آتش را از من باز دارد». 1

4658.الكامل ـ به نقل از ابو نيزر ـ: من مسئوليت دو مزرعه را
داشتم (چشمه ابو نيزر و بُغيبغه) كه امير مؤمنان، على بن ابى طالب نزد من آمد و فرمود: «غذايى
دارى؟».

گفتم: غذايى دارم كه آن را شايسته امير مؤمنان نمى‏دانم. كدويى از كدوهاى زمين است كه با
روغن غير مطبوع، سرخ كرده‏ام.

فرمود: «برايم بياور».

آن‏گاه، كنار نهر رفت و دستش را شست و سپس از آن غذا خورد و بعد، بر سر نهر برگشت و با
ماسه، دست‏هايش را شُست تا آن كه دست‏هايش تميز گشت و سپس، دو كفه دستش را كنار هم جمع
كرد و از آب نهر، مقدارى برداشت و نوشيد و آن‏گاه فرمود: «اى ابو نيزر! دست‏ها پاكيزه‏ترينِ ظرف‏ها
هستند» و رطوبت دست‏هايش را روى شكمش كشيد و فرمود: «هر كس شكمش او را وارد آتش كند،


تاريخ المدينة:
1/220، ذخائر العقبى: 183، الرياض النضرة: 3/209.

/ 488