دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدیدبخشى از آن در موقوفه‏هاى على عليه السلام و بخشى در دست آل منّاع از قبيله بنى عدى بود كه
على عليه السلام به آنان بخشيده بود و همه مِلك، در دست آنان بود تا آن كه حمزة بن حسن، عليه آنان
اقامه دعوا كرد و نصف آن را باز پس گرفت. وى در حرّة الرجلاء، وادى ديگرى داشت كه به آن
«بيضاء» مى‏گفتند و داراى مزارع و قسمتى خاكى بود و از جمله موقوفات اوست.

وى در حرة الرجلاء، چهار عدد چاه داشت كه به آنها «ذات كمات»، «ذوات العشراء»،
«قعين»، «معيد» و «رعوان» مى‏گفتند و همه، جزو موقوفه‏هاى وى بود.

در ناحيه فدك 1 ، در «زُرنوق» 2 سرزمينى سنگلاخ بود كه به آن، «رعيّه» مى‏گفتند و داراى نخل بود و جريان آب
ضعيفى داشت كه با دلو و چرخ، خارج مى‏شد و از جمله موقوفات او بود.

وى در منطقه فدك، زمينى داشت كه به آن، «اَسحن» مى‏گفتند و بنى فزاره بر آن، ادّعاى
مالكيّت و سكونت داشتند و اكنون، جزو موقوفه‏ها و در دست متولّيان موقوفات است.

وى در فدك در قسمت بالاى حرّة الرجلاء، مِلكى داشت كه به آن «قصيبه» مى‏گفتند و عبداللّه‏
بن حسن بن حسن با بنى عمير، از آزادشدگان عبداللّه‏ بن جعفر بن ابى طالب، قرارداد بست كه اگر
محصول آن بر پايه (پيمانه) صاع نخستين، سى صاع شد، سهم وقف، يك سوم باشد و اگر بنى عمير
منقرض شدند، ملك به موقوفه برگردد و اكنون هم ملك به همين روش، در دست متولّيان
موقوفه‏هاست. 3


1 -  آبادى‏اى است در حجاز، به فاصله دو روز (و يا سه
روز) راه از مدينه كه خداوند، آن را در سال هفتم هجرت به پيامبر خدا
بخشيد. (معجم البلدان: 4 / 238)

2 -  نام سرزمين و
آبادى‏اى در يمامه كه آب‏ها و كشتزارهاى فراوان دارد. (معجم البلدان: 3 /
139)

3 -  تاريخ المدينة: 1/221.

/ 488