دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدیدوقف در راه خداست.

همه آنچه از اين اموالم كه قلمى كردم، وقف واجب خالص است؛ چه من زنده باشم و يا بميرم
كه در هر جايى كه در آن رضايت خداوند است (از قبيل: راه خدا، خشنودى خدا، بستگانم از بنى
هاشم، بنى مطّلب و اقوام نزديك و دور)، صرف مى‏شود و حسن بن على، متولّى اين كار است كه به
مقدار متعارف، از آن، مصرف مى‏كند و در هر جايى كه خداوند برايش حلال كرده، خرج مى‏كند و
آزاد است و ايرادى بر وى نيست و اگر خواست، بخشى از اموال را بفروشد و قرضى ادا كند، مانعى
ندارد و اگر خواست، آن را آزاد از مالكيّت قرار دهد.

و اختيار فرزندان على و آزادشدگان آنها و اموال آنها به دست حسن بن على‏است.

اگر خانه حسن بن على، غير از خانه موقوفه است و خواست بفروشد، ايرادى ندارد و اگر
فروخت، پول آن را سه قسمت كند: يك سوم آن را در راه خدا بدهد، يك سوم را به بنى‏هاشم و بنى
مطّلب بدهد و يك سوم آن را به آل ابوطالب بدهد. وى، آن را در بين آنان، طبق قانون الهى تقسيم
خواهد كرد.

اگر براى حسن پيشامدى شد و حسين زنده بود، اختيار در دست حسين بن على است و
حسين، طبق آنچه به حسن دستور دادم، انجام خواهد داد. براى او همانى است كه براى حسن نوشتم
و بر او همانى است كه بر حسن است.

براى فرزندانم، دو پسر فاطمه، از موقوفات على، [سهمى] مثل [ديگر [فرزندان على است و
من آنچه را كه [حقوقى اختصاصى] براى دو پسر فاطمه قرار

/ 488