دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید4672.پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بر سرْ درِ بهشت نوشته شده است:
محمّد، پيامبر خدا و على، برادر پيامبر خداست، از دو هزار سال قبل از آفريده شدن آسمان‏ها.
1

4673.پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : چون روز واپسين رسد، از دل عرش، ندا
داده خواهد شد: بهترين پدر، پدر تو ابراهيم خليل، و بهترين برادر، برادر تو على بن ابى طالب است.
2

4674.پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بهترينِ برادرانم على است و بهترينِ
عموهايم حمزه. 3

4675.پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى على! تو برادر منى و من برادر توام.
دست تو در دست من است تا وارد بهشت شويم. 4

4676.فضائل الصحابة ـ به نقل از سعيد بن مُسَيَّب ـ:
پيامبر خدا بين ياران خود، پيمان برادرى بست و پيامبر خدا، ابوبكر و عمر و على ماندند. آن‏گاه بين
ابوبكر و عمر، پيمان برادرى جارى ساخت و به على عليه السلام فرمود: «تو برادر منى و من برادر توام».
5

4677.المستدرك على الصحيحين ـ به نقل از
جميع بن عُمَير تميمى، از ابن عمر ـ: پيامبر خدا بين يارانش پيمان برادرى جارى كرد و بين
ابوبكر و عمر، طلحه و زبير، عثمان بن عفّان و عبد الرحمان بن عوف، پيمان برادرى بست.

على عليه السلام گفت: اى پيامبر خدا! تو بين يارانت پيمان برادرى برقرار كردى. چه كسى برادر من
است؟


1 -  فضائل الصحابة، ابن حنبل: 2/669/1140، المعجم الأوسط:
5/343/5498.

2 -  تاريخ دمشق: 42/58/8397 ، مناقب على بن أبى طالب:
67/96.

3 -  تاريخ دمشق: 42/62/8404، اُسد الغابة: 3/105/2659،
مناقب على بن أبى طالب: 38/58.

4 -  الخصال: 573/1 ، الأمالى،
صدوق: 442/588 و 434/573.

5 -  فضائل الصحابة، ابن حنبل: 2/597/1019.

/ 488