دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدیدپيامبر خدا فرمود: «سوگند به آن كه مرا به حق برانگيخت، [پيمانِ] تو را جز به خاطر
خودم به تأخير نينداختم. تو نسبت به من، چون هارون نسبت به موسى عليه السلام هستى، جز آن كه پس از
من، پيامبرى نيست. و تو برادر و وارث منى».

[على عليه السلام ] گفت: از تو چه چيزى به ارث مى‏برم، اى پيامبر خدا؟

فرمود: «آنچه را كه پيامبران پيش از من به ارث گذاشتند».

پرسيد: پيامبران پيش از تو چه به ارث گذاشتند؟

فرمود: «كتاب خدا و سنّت پيامبرانشان، و تو در قصرى در بهشت با فاطمه دخترم با من
هستيد و تو برادر و رفيق منى».

آن‏گاه، پيامبر خدا، اين آيه را خواند كه: «إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ
مُّتَقَابِلِينَ؛ 1 برادرانه، بر تخت‏هايى روبه‏روى يكديگر
نشسته‏اند. 2
4681.امام على عليه السلام : پيامبر خدا بين ياران خود، پيمان برادرى برقرار
كرد. گفتم: اى پيامبر خدا! بين يارانت پيمان برادرى بستى و مرا تنها و بدون برادر، رها ساختى؟

فرمود: «تو را براى خودم كنار گذاشتم. تو برادر من در دنيا و آخرتى. تو نسبت به من، چون
هارون نسبت به موسى عليه السلام هستى».

برخاستم و از شادى و سرخوشى، گريه مى‏كردم و شروع كردم به سرودن اين شعر:

*اى مصطفى! با جانم از تو محافظت مى‏كنم، اى كسى كه

*
خداى رحمان، به تو ما را از كورى جهل، هدايت كرد.

*جانم را فدايت مى‏كنم و خونى را كه در بدن دارم

*
فداى كسى كه در اصل و فرع، با او يكى هستم.


1 -  حجر، آيه 47.

2 -  فضائل الصحابة، ابن حنبل: 2/638/1085 و 666/1137،
المعجم الكبير: 5/221/5146.

/ 488