دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


 • گر نكردى در نبوّت را نبى اللّه‏ مُهر
  *آن كه در حين صَلات از مال خود دادى زكات
  *آنچه او را از فضايل هست از اقرانش مجوى
  *كى رسيدش ار نبودى افضليت وصف او
  *رهنمايى جوى از وى كاو شناسد راه را
  *ترك افضل بهرِ مفضول از فضول نفْس دان
  *وان ندانم هيچ‏كس را از نبى چون بگذرى
  *در وِلاى او نمايم پايدارى همچو قطب
  *من كه باشم كِش ثنا گويم، ولى مقصودم آنك
  *از شمار بندگان داند مرا روز جزا • مُرسَلى بودى على افضل ز كلّ انبيا
  *جز على را كس نمى‏دانم به نصّ «إنّما»
  *جهل باشد جُستن انسانيت از مردم گيا
  *از «سَلونى» دَم زدن در بارگاه مصطفى؟
  *چون نبُرد اين ره كسى هرگز به سر بى‏رهنما
  *در طريق حق مكن جز نور عصمت، پيشوا
  *جز علىّ مرتضى را پادشاه اوليا
  *ور بگرداند فلك بر سر به خونم آسيا
  *از شمار بندگان داند مرا روز جزا
  *از شمار بندگان داند مرا روز جزا*كردگارا! مجرمم، امّا تو آگاهى كه من

*بنده اويم. چه باشد گر به او بخشى مرا؟ 1


ديوان ابن يمين فريومدى (تصحيح: باستانى راد، تهران: انتشارات سنايى): 10 ـ
12.

/ 488