قرن نهم - دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 9

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدیدقرن نهم

10 / 36

رَجَب بُرْسىِ حِلّى 1

4043.او كه از فقيهان و محدّثان و اديبان قرن نهم است، مى‏گويد:

*به سبب عظمت فضايل او، حسادت كنندگان هم فضايلش را روايت كرده‏اند

*
و بزرگ‏ترين فضل، آن است كه حسادت كننده‏اى آن را گزارش كند.

*دوستداران او از ترس متجاوزان، فضايل او را پوشيده نگه داشتند

*
و حسادت كنندگان و دشمنان به سبب كينه، آن را مخفى نگه داشتند.

*در بين اين دو كار، فضايل و مناقبى از او شايع گشت

*
كه اگر كسى بخواهد بشمارد، ناتوان مى‏گردد.

*پيشوايى است كه در افق بزرگى، او را ستارگانى است

*
كه فرا آمده و اوج گرفته‏اند، آن سان كه هيچ رصد كننده‏اى نمى‏تواند بدان نزديك شود.

*بر بلنداى ستاره سماك، براى او منبرهايى است

*
و بر گردن پيكر فلكى، وى را گردنبندهايى است.

*منقبت‏هايى كه هرگاه تجلّى كنند، هر غمى رخت بر مى‏بندد

*
و چون آنها را به دل آويزى، از عطر آنها همه جا عطرآگين مى‏شود.

*پيشوايى كه انديشه در او حيران مى‏شود و به كُرنش مى‏افتد

*
گروهى به دوستى او اقرار مى‏كنند و گروهى فضايل او را انكار مى‏كنند.


شيخ رضى الدين رجب بن محمّد بن رجب برسى حلّى، از عرفا و فقهاى
اماميّه است كه در علوم گوناگون دست داشت و فضلش در فنّ حديث و در پيشتازى در ادب و سرودن شعر، مورد اتّفاق است. وى را
اشعارى نيكوست كه اكثر آنها و شايد همه آنها در مدح پيامبر خدا و خاندان طاهر وى است. سال درگذشتش حدود سال 813ق، بوده
است (ر. ك: الغدير: 7 / 32).

/ 488