آغاز كتاب - شاهنامه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شاهنامه - نسخه متنی

ابوالقاسم فردوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آغاز كتاب

 • بـه نام خداوند جان و خرد
  خداوند نام و خداوند جاي
  خداوند كيوان و گردان سـپـهر
  ز نام و نشان و گمان برترسـت
  بـه بينـندگان آفرينـنده را
  نيابد بدو نيز انديشـه راه
  سخن هر چه زين گوهران بگذرد
  خرد گر سخـن برگزيند هـمي
  ستودن نداند كس او را چو هست
  خرد را و جان را همي سنجد اوي
  بدين آلـت راي و جان و زبان
  به هستيش بايد كه خستو شوي
  پرسـتـنده باشي و جوينده راه
  توانا بود هر كـه دانا بود از اين پرده برتر سخن گاه نيست
  از اين پرده برتر سخن گاه نيست • كزين برتر انديشـه برنـگذرد
  خداوند روزي ده رهـنـماي
  فروزنده ماه و ناهيد و مـهر
  نـگارنده بر شده پيكرسـت
  نـبيني مرنـجان دو بينـنده را
  كـه او برتر از نام و از جايگاه
  نيابد بدو راه جان و خرد
  هـمان را گزيند كه بيند هـمي
  ميان بـندگي را ببايدت بسـت
  در انديشه سخته كي گنجد اوي
  سـتود آفرينـنده را كي توان
  ز گفـتار بي كار يكـسو شوي
  بـه ژرفي به فرمانش كردن نگاه
  ز دانـش دل پير برنا بود ز هستي مر انديشه را راه نيست
  ز هستي مر انديشه را راه نيست


/ 675