در نعت رسول ص - منطق الطیر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منطق الطیر - نسخه متنی

محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

در نعت رسول ص

 • داعى بتهاى عالم بود هم
  داعى ذرات بود آن پاك ذات
  ز انبيا اين زينت وين عز كه يافت
  نور او چون اصل موجودات بود
  واجب آمد دعوت هر دو جهانش
  جزو و كل چون امت او آمدند
  روزحشر از بهر مشتى بى عمل
  حق براى جان آن شمع هدى
  در همه كارى چو او بود اوستاد
  گرچ او هرگز به چيزى ننگريست
  در پناه اوست موجودى كه هست
  پيرعالم اوست در هر رسته اى
  آنچ از خاصيت او بود و بس
  خويش را كل ديد و كل را خويش ديد
  ختم كرده حق نبوت را برو
  دعوتش فرمود بهر خاص و عام
  كافران را داده مهلت در عقاب
  كرده در شب سوى معراجش روان
  بوده از عز و شرف ذوالقلتين هم ز حق بهتر كتابى يافته
  هم ز حق بهتر كتابى يافته • سرنگون گشتند پيشش لاجرم
  در كفش تسبيح زان كردى حصات
  دعوت كل امم هرگز كه يافت
  ذات او چون معطى هر ذات بود
  دعوت ذرات پيدا و نهانش
  خوشه چين همت او آمدند
  امتى او گويد و بس زين قبل
  مي فرستد امت او را فدى
  كار اوست آنرا كه اين كار اوفتاد
  بهر هر چيزيش مي بايد گريست
  وز رضاى اوست مقصودى كه هست
  هرچ ازو بگذشت خادم دسته اى
  آن كجا در خواب بيند هيچ كس
  هم چنانك از پس بديد از پيش ديد
  معجز و خلق و فتوت را برو
  نعمت خود را برو كرده تمام
  نا فرستاده به عهد او عذاب
  سر كل با او نهاده در نهان
  ظل بى ظلى او در خافقين هم كل كل بى حسابى يافته
  هم كل كل بى حسابى يافته


/ 333