حكايت احمد حنبل كه پيش بشر حافى مي رفت - منطق الطیر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منطق الطیر - نسخه متنی

محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكايت احمد حنبل كه پيش بشر حافى مي رفت

 • احمد حنبل امام عصر بود
  چون ز فكر و علم خالى آمدى
  گر كسى در پيش بشرش يافتى
  گفت آخر تو امام عالمى
  هرك مي گويد سخن مي نشنوى
  احمد حنبل چنين گفتى كه من
  علم من زو به بدانم نيك نيك اى ز بي انصافى خود بي خبر
  اى ز بي انصافى خود بي خبر • شرح فضل او برون از حصر بود
  زود پيش بشر حافى آمدى
  در ملامت كردنش بشتافتى
  از تو داناتر نخيزد آدمى
  پيش اين سر پا برهنه مي دوى
  گوى بردم در احادي و سنن
  او خدا را به زمن داند وليك يك زمان انصاف ره بينان نگر
  يك زمان انصاف ره بينان نگر


/ 333