در نعت رسول ص - منطق الطیر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منطق الطیر - نسخه متنی

محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

در نعت رسول ص

 • امهات ممنين ازواج او
  انبيا پس رو بدند او پيشوا
  حق تعالاش از كمال احترام
  سنگى از وى قدر و رفعت يافته
  قبله گشته خاك او از حرمتش
  بعت او سرنگونى بتان
  كرده چاهى خشك را در خشك سال
  ماه از انگشت او بشكافته
  بر ميان دو كتف او خورشيدوار
  گشته در خير البلاد او رهنمون
  كعبه زو تشريف بيت الله يافت
  جبرئيل از دست او شد خرقه دار
  خاك در عهدش قوي تر چيز يافت
  سر يك يك ذره چون بودش عيان
  چون زفان حق زفان اوست پس
  روز محشر محو گردد سر به سر
  تا دم آخر كه بر مي گشت حال
  چون دلش بي خود شدى در بحر راز
  چون دل او بود درياى شگرف در شدن گفته ارحنا يا بلال
  در شدن گفته ارحنا يا بلال • احترام مرسلين معراج او
  عالمان امتش چون انبيا
  برده در توريت و در انجيل نام
  پس يمين الله خلعت يافته
  مسخ منسوخ آمده در امتش
  امت او بهترين امتان
  قطره ى آب دهانش پر زلال
  مهر در فرمانش از پس تافته
  داشته مهر نبوت آشكار
  و هو خيرالخلق فى خير القرون
  گشت ايمن هركه در وى راه يافت
  در لباس دحيه زان گشت آشكار
  مسجدى يافت و طهورى نيز يافت
  امى آمد كو ز دفتر بر مخوان
  بهترين عهدى زمان اوست پس
  جز زفان او زفانهاى دگر
  شوق كرد از حضرت عزت سال
  جوش او ميلى برفتى در نماز
  جوش بسيارى زند درياى ژرف تا برون آيم ازين ضيق خيال
  تا برون آيم ازين ضيق خيال


/ 333