شيخى كه از سگى پليد دامن در نچيد - منطق الطیر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منطق الطیر - نسخه متنی

محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيخى كه از سگى پليد دامن در نچيد

 • در بر شيخى سگى مي شد پليد
  سايلى گفت اى بزرگ پاك باز
  گفت اين سگ ظاهرى دارد پليد
  آنچ او را هست بر ظاهر عيان
  چون درون من چو بيرون سگست
  ور پليدى درون اندكيست گرچه اندك حيرت آمد بند راه
  گرچه اندك حيرت آمد بند راه • شيخ از آن سگ هيچ دامن در نچيد
  چون نكردى زين سگ آخر احتراز
  هست آن در باطن من ناپديد
  اين دگر را هست در باطن نهان
  چون گريزم زو كه با من هم تگ است
  صد نجس بيشى كه اين قله يكيست چه به كوهى بازمانى چه به كاه
  چه به كوهى بازمانى چه به كاه


/ 333