در نعت رسول ص - منطق الطیر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منطق الطیر - نسخه متنی

محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

در نعت رسول ص

 • آنچ او آنجا ببينايى رسيد
  چون لعمرك تاج آمد بر سرش
  اوست سلطان و طفيل او همه
  چون جهان از موى او پر مشك شد
  كيست كو نه تشنه ى ديدار اوست
  چون به منبر برشد آن درياى نور
  آسمان بي ستون پر نور شد
  وصف او در گفت چون آيد مرا
  او فصيح عالم و من لال او
  وصف او كى لايق اين ناكس است
  اى جهان با رتبت خود خاك تو
  انبيا در وصف تو حيران شده
  اى طفيل خنده ى تو آفتاب
  هر دو گيتى گرد خاك پاى تست
  سر برآور از گليمت اى كريم
  محو شد شرع همه در شرع تو
  تا ابد شرع تو و احكام تست
  هرك بود از انبيا و از رسل
  چون نيامد پيش، پيش از تو يكى هم پس و هم پيش از عالم توى
  هم پس و هم پيش از عالم توى • هر نبى آنجا به دانايى رسيد
  كوه حالى چون كمر شد بر درش
  اوست دايم شاه و خيل او همه
  بحر را زان تشنگى لب خشك شد
  تا به چوب و سنگ غرق كار اوست
  ناله ى حنانه مي شد دور دور
  و آن ستون از فرقتش رنجور شد
  چون عرق از شرم خون آيد مرا
  كى توانم داد شرح حال او
  واصف او خالق عالم بس است
  صد جهان جان خاك جان پاك تو
  سرشناسان نيز سرگردان شده
  گريه ى تو كار فرماى سحاب
  در گليمى خفته اي، چه جاى تست
  پس فرو كن پاى بر قدر گليم
  اصل جمله كم ببود از فرع تو
  هم بر نام الهى نام تست
  جمله با دين تو آيند از سبل
  از پس تو بايد آمد بي شكى سابق و آخر به يك جا هم توى
  سابق و آخر به يك جا هم توى


/ 333