حكايت ديوانه اى كه در كوهسار با پلنگان انس كرده بود - منطق الطیر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منطق الطیر - نسخه متنی

محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكايت ديوانه اى كه در كوهسار با پلنگان انس كرده بود

 • بود مجنونى عجب در كوه سار
  گاه گاهش حالتى پيدا شدى
  بيست روز آن حالتش برداشتى
  بيست روز از صبح دم تا وقت شام
  هر دو تنهاييم و هيچ انبوه نه
  گر بميرد هر كه را با اوست دل
  هرك از هستى او دلشاد گشت شادى جاويد كن از دوست تو
  شادى جاويد كن از دوست تو • با پلنگان روز و شب كرده قرار
  گم شدى در خود كسى كانجا شدى
  حالت او حال ديگر داشتى
  رقص مي كردى و برگفتى مدام
  اى همه شادى و هيچ اندوه نه
  دل بدو ده دوست دارد دوست دل
  محو از هستى شد و آزاد گشت تا نگنجد هيچ كل در پوست تو
  تا نگنجد هيچ كل در پوست تو


/ 333