پيام خداوند به بندگان توسط داود - منطق الطیر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منطق الطیر - نسخه متنی

محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پيام خداوند به بندگان توسط داود

 • حق تعالى گفت اى داود پاك
  گرنه دوزخ نه بهشتستى مرا
  گر نبودى هيچ نور و هيچ نار
  من چو استحقاق آن دارم عظيم
  گر رجا و خوف نه در پى بدى
  مي سزد چون من خداوندم مدام
  بنده را گو بازكش از غير دست
  هرچ آن جز ما بود در هم فكن
  چون شكستي، پاك در هم سوز تو
  اين همه خاكستر آنگه برفشان
  چون چنين كردى ترا آيد كنون گر ترا مشغول خلد و حور كرد
  گر ترا مشغول خلد و حور كرد • بندگانم را بگو كاى مشت خاك
  بندگى كردن نه زشتستى مرا
  نيستى با من شما را هيچ كار
  مي پرستيديم نه از اوميد و بيم
  پس شما را كار با من كى بدى
  كز ميان جان پرستيدم مدام
  پس به استحقاق ما را مي پرست
  چون فكندى بر همش در هم شكن
  جمع كن خاكسترش يك روز تو
  تا شود از باد عزت بي نشان
  آنچ مي جويى ز خاكستر برون تو يقين دان كان ز خويشت دور كرد
  تو يقين دان كان ز خويشت دور كرد


/ 333