در نعت رسول ص - منطق الطیر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منطق الطیر - نسخه متنی

محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

در نعت رسول ص

 • نه كسى در گرد تو هرگز رسد
  خواجگى هر دو عالم تاابد
  يا رسول الله بس درمانده ام
  بى كسانرا كس تويى در هر نفس
  يك نظر سوى من غم خواره كن
  گرچه ضايع كرده ام عمر از گناه
  گر ز لاتاء من بود ترسى مرا
  روز و شب بنشسته در صد ماتمم
  از درت گر يك شفاعت در رسد
  اى شفاعت خواه مشتى تيره روز
  تا چو پروانه ميان جمع تو
  هرك شمع تو ببيند آشكار
  ديده ى جان را لقاى تو بس است
  داروى درد دل من مهرتست
  بر درت جان بر ميان دارم كمر
  هر گهر كان از زفان افشانده ام
  زان شدم از بحر جان گوهرفشان
  تا نشانى يافت جان من ز تو
  حاجتم آنست اى عالى گهر زان نظر در بي نشانى داريم
  زان نظر در بي نشانى داريم • نه كسى رانيز چندين عز رسد
  كرد وقف احمد مرسل احد
  باد در كف ، خاك بر سر مانده ام
  من ندارم در دو عالم جز تو كس
  چاره ى كار من بي چاره كن
  توبه كردم عذر من از حق بخواه
  هست از لاتياء سو درسى مرا
  تا شفاعت خواه باشى يك دمم
  معصيت را مهر طاعت در رسد
  لطف كن شمع شفاعت برفروز
  پرزنان آئيم پيش شمع تو
  جان به طبع دل دهد پروانه وار
  هر دو عالم را رضاى تو بس است
  نور جانم آفتاب چهرتست
  گوهر تيغ زفان من نگر
  در رهت از قعر جان افشانده ام
  كز تو بحر جان من دارد نشان
  بي نشانى شد نشان من ز تو
  كز سر فضلى كنى در من نظر بي نشانى جاودانى داريم
  بي نشانى جاودانى داريم


/ 333