نارضا بودن اياز از اينكه محمود سلطنت را به او داد - منطق الطیر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منطق الطیر - نسخه متنی

محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نارضا بودن اياز از اينكه محمود سلطنت را به او داد

 • تا بهشت و دوزخت در ره بود
  چون ازين هر دو برون آيى تمام
  گلشن جنت نه اين اصحاب راست
  تو چو مردان، اين بدين ده آن بدان چون ز هر دو درگذشتى فرد تو
  چون ز هر دو درگذشتى فرد تو • جان توزين رازكى آگه بود
  صبح اين دولت برونت آيد ز شام
  زانك عليون ذوى الالباب راست
  درگذر، نه دل بدين ده نه بدان گر زنى باشى تو باشى مرد تو
  گر زنى باشى تو باشى مرد تو


/ 333