خطاب خالق با داود - منطق الطیر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منطق الطیر - نسخه متنی

محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خطاب خالق با داود

 • خالق آفاق من فوق الحجاب
  گفت هر چيزى كه هست آن در جهان
  جمله را يابى عوض الا مرا
  چون عوض نبود مرا، بى من مباش
  ناگزير تو منم، اين حلقه گير
  لحظه اى بى من بقاى جان مخواه
  اى طلب كار جهاندار آمده
  اوست در هر دو جهان مقصود تو
  بر تو بفروشد جهان پيچ پيچ بت بود هرچ آن گزينى تو برو
  بت بود هرچ آن گزينى تو برو • كرد با داود پيغامبر خطاب
  خوب و زشت و آشكارا و نهان
  نه عوض يابى و نه همتا مرا
  من بسم جان تو، تو جان كن مباش
  يك نفس غافل مباش اى ناگزير
  هرچ جز من نيست آيد، آن مخواه
  روز و شب در درد اين كار آمده
  گر ز روى امتحان معبود تو
  در جهان مفروش تو او را به هيچ كافرى گر جان گزينى تو برو
  كافرى گر جان گزينى تو برو


/ 333