حكايت مجنون كه خاك مي بيخت تا ليلى را بيابد - منطق الطیر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منطق الطیر - نسخه متنی

محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكايت مجنون كه خاك مي بيخت تا ليلى را بيابد

 • ديد مجنون را عزيزى دردناك
  گفت اى مجنون چه مي جويى چنين
  گفت ليلى را كجا يابى ز خاك گفت من مي جويمش هر جا كه هست
  گفت من مي جويمش هر جا كه هست • كو ميان ره گذر مي بيخت خاك
  گفت ليلى را همي جويم يقين
  كى بود در خاك شارع در پاك بوك جايى يك دمش آرم به دست
  بوك جايى يك دمش آرم به دست


/ 333