گفتار يوسف همدان درباره ى صبر - منطق الطیر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منطق الطیر - نسخه متنی

محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

گفتار يوسف همدان درباره ى صبر

 • يوسف همدان، امام روزگار
  گفت چندانى كه از بالا و پست
  هست يك يك ذره يعقوب دگر
  درد بايد در ره او انتظار
  ور درين هر دو نيابى كار باز
  در طلب صبرى ببايد مرد را
  صبر كن گر خواهى وگر نه، بسى
  هچو آن طفلى كه باشد در شكم
  از درون خود مشو بيرون دمى
  قوت آن طفل شكم خونست بس خون خورو در صبر بنشين مردوار
  خون خورو در صبر بنشين مردوار • صاحب اسرار جهان، بيناى كار
  ديده ور مي بنگرد در هرچ هست
  يوسف گم كرده مي پرسد خبر
  تا درين هر دو برآيد روزگار
  سر مكش زنهار از اين اسرار باز
  صبر خود كى باشد اهل درد را
  بوك جايى راه يابى از كسى
  هم چنان با خود نشين با خود به هم
  نانت اگر بايد همى خور خون دمى
  وين همه سودا ز بيرونست بس تا برآيد كار تو از دست كار
  تا برآيد كار تو از دست كار


/ 333