دنیا بازیچه یهود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دنیا بازیچه یهود - نسخه متنی

سید محمد حسینی شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پروتكل
شماره12:

كلمه (آزادى)
تفسيرهاى متعددى دارد، بهترين تفسير، اين است
كه بگوئيم: آزادى يعنى مواردى كه قانون رخصت مى دهد.

اين
معنى با هدفهاى ما بهتر سازش دارد زيرا تعيين آن
موارد بدست ما است، چون قانون را ما جعل مى كنيم.

ديگر
هيچ كس نمى تواند به سياست ما كوچكترين تعرضى
بنمايد هر نشريه اى كه در صدد هجوم بر عليه ما
برآيد فورا آن را به بهانه تحريك احساسات عمومى
توقيف خواهيم كرد.

البته
در نشريّات خودمان، به نقطه هائى از سياست
(يهود) كه مايليم آنها را تغيير دهيم پرخاش خواهيم
كرد.

هيچ
خبرى، پيش از آن كه به اطلاع ما برسد، به گوش كسى
نخواهد رسيد، يعنى كنترل اخبار جهان بدست ما و
تنها خبرهائى به اطلاع همگان مى رسد كه به نفع
ما باشد.

كتابهائى
با سبكى شيوا و ارزان تأليف كرده و بدين وسيله افكار
مسموم خود را به خورد مردم مى دهيم.

به
زودى، سالسوز كتاب بدست ما خواهد افتاد و از اين
راه، از نشر افكار مغشوش و مخالف يهود، جلوگيرى
مى كنيم.

در
درجه اوّل از روزنامه هاى رسمى براى دفاع از حقوق
يهود استفاده خواهيم كرد و در درجه دوّم روزنامه هاى
شبه رسمى را وسيله نشر افكارمان قرار داده و در
درجه سوّم از روزنامه هاى معارض استفاده مى كنيم،
زيرا مخالفين را فقط به وسيله آنها مى توان شناخت.

چيزى
كه هست همين ها به نقطه اى كه مايليم هجوم خواهند
برد و مخالفت ساختگى ما در نقشه سوّم است و آن روزنامه اى
كه با ما مخالفت مى كند مخالفت را با افكار ما
نموده است، در آن صورت دشمنان ما از نظر ساختگى
به آن روبرو خواهند شد و ما از هر قسم روزنامه اى
خواهيم داشت ارستوكرات، جمهورى پرست، انقلابى
حتّى آنارشيست، فقط بدون شبه تا اين تشكيلات باقى
است روزنامه هاى ما هم مانند خداى هندى
(فنشو) از تنگنا خارج خواهند بود و در مقابل دستهائى
كه اداره روزنامه به آنها سپرده شده هم در تغيير
جمعيّت و هم حاضر كردن افكار عمومى به نفع ما بى اثر
نمى باشد و مردمى كه داراى عصبانيّت زياد مى باشند،
از عقيده تابعيّت خود گذشته و به نفع ما سخن خواهند
گفت.

وقتى
رژيم را عوض مى كنيم، روزنامه ها نبايد از آن
انتقاد كنند، تا مردم به حكومت جديد بدبين نشوند.


پروتكل
شماره13:

براى
آنكه مردم را مشغول كرده باشيم، هر روز مشكلات
جديدى براى آنها به وجود آورده تا آن ها را از
مذاكره در مسائل سياسى باز داريم.

هر
روزه صفحه هاى جرائد و مجلات را از مسابقات فوتبال،بسكتبال،
كشتى آزاد... پر خواهيم كرد تا بدين وسيله مغز ملّت
را در تفكّر به اين مسابقات مشغول سازيم.

شايد،
هيچ كس نداند كه در پشت كلمه
(تقدّم، پيشرفت) چه دروغها و فريبهائى خوابيده
است، بطور حتم اين كلمه جز در مواردى كه در پيش
روىهاى علمى استعمال مى شود، هيچ گونه معنى مفيدى
ندارد.

پروتكل
شماره14:

درتمام
كشورهاى بزرگ، ما عقائد دينى را ريشه كن خواهيم
كرد و مطالب مسموم خود را به وسيله نويسندگان عالى
مقام همان كشورها تزريق مردم مى نمائيم.

/ 39