پاورقي - دنیا بازیچه یهود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دنیا بازیچه یهود - نسخه متنی

سید محمد حسینی شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پروتكل
شماره15:

همه
پليسهاى مخفى بين المللى در احزاب ما عضو خواهند
شد.

براى
آنكه
(لوكوموتيو) بزرگ خود را به حركت درآوريم، بايد
هيئتى متشكل از افراد بى باك، جانى و مطرود اجتماع
بوجود آوريم، تا به وسيله
(زور) آنها و (زر) ما اهداف و عقائد خود را دائر سازيم.

وكلاى
مجلس سنا و تمامى شخصيّتهاى بزرگ اجتماع كوركورانه
از سياست ما پيروى مى كنند.

چگونگى
سيطره ما در يك جمله خلاصه مى شود: تمام ملتهاى
جهان (كودك) و يهود
(مادر) آنها است.

پروتكل
شماره16:

پيروى
از
(علماء) را ارتجاع و كهنه پرستى قلم داد خواهيم
كرد تا بدين وسيله از يگانه دشمنى كه ممكن است در
مقابل ما ايستادگى كند، آسوده خواهيم شد زيرا ديگر
مردم به دور آنها نخواهند رفت.

تا
يهود هست (علماء) بدبخت، فقير و بيچاره زندگى خواهندكرد.

پروتكل
شماره17:

هرچند
زمانى، براى آن كه از شوكت و عظمت رؤساى غير يهود
كاسته باشيم، يكى از شخصيّتهاى برجسته كشور را
به وسيله ترور فردى، به قتل مى رسانيم.

پروتكل
شماره18:

قاتل
سياسى، نبرد در راه آزادى، جهاد براى سعادت انسان،
جملاتى است كه به وسيله آنها مردم را متمرد، سركش
و بى باك تربيت مى كند و اكثرا فريب ما را خورده اند.

پروتكل
شماره19:

...
بدين جهت ماليّات كمرشكنى بر املاك و عايدات وضع
خواهيم كرد تا بودجه دولت تأمين گردد.

بحرانهاى
اقتصادى را به وسيله از كار انداختن پولها در كشورهاى
غير يهودى به وجود آورديم.

رؤساى
غير يهودى يا از روى اهمال و يا از روى عمد دولتهاى
خويش را مجبور كردند تا آن قدر از ما پول قرض كنند
كه از پرداخت آن عاجز بمانند، آيا مى دانيد با
چه زحمتى اين كارها را انجام داديم؟!!

اين
بود جملاتى چند از
(پروتكلهاى) كتابى كه دهها نفر به جرم ترجمه يا
نشر آن به قتل رسيده و از زندگانى محروم شده اند.

عجيب
اين كه اكثر اين مطالب و اوضاع در جهان اسلام و
غرب جامه عمل پوشيده است.

و
عجيب تر آن كه دنيا با يك حركت سريع و كوركورانه اى
به سوى تحقّق بخشيدن به اهداف يهود پيش مى رود،
به طورى كه احتمال داده مى شود كه ظلم و تعدّى
و نگرانى و بدبختى به زودى جهان را نابود كند.

اميد
است، نويسندگان مقتدر، بازوى كوشش را بكار انداخته
براى مفتضح كردن اين
(مادّه فساد) جديّت بيشترى از خود ابراز دارند.

چنانچه
بر صاحبان مناصب عاليه، لازم است كه چشمهايشان
را بيشتر باز بنمايند، تا در اين تارهائى كه يهود
در هر گوشه و كنارى تنيده اند واقع نشوند.

پاورقي


1
ـ پروتكل در لغت به معنى: صورت مجلس مذاكرات سياسى،
متمم قراردادها و عهدنامه هاى رسمى و مقاوله نامه ها
آمده است.

2
ـ اين كتاب در تاريخ1901 بدست سرگى نويسنده روسى
رسيد و در سال1902 از طرف او منتشر گرديد و نقشه ملّت
يهود كه تا آن وقت زير پرده بود، با تمام جزئيّات
آن آشكار شد، مردم كم كم حالت بيدارى و هشيارى
از عمل يهود، به خود گرفتند و شروع به تظاهرات بر
عليه آنها نمودند در يكى از تظاهرات قريب10000 نفر
يهودى را در كانالى انداختند!

اين
كتاب در شوروى سابق چهار نوبت به چاپ رسيد، چاپ
اخيرش در سال1917 بود كه پس از آن دولت وقت دستور
جمع آورى كتاب و منع چاپ و نشر آن را صادر نمود.

همان
سال آقاى (فكتور مارسدن) خبرنگار روزنامهNipost
Mornl آن را به انگليسى ترجمه نمود و آخرين چاپ آن
در غرب، در سال1921 انجام گرفت و از آن به بعد هيچ
مؤسسه و ناشرى جرأت چاپ آن را نداشته، زيرا هركس
آن را چاپ، يا ترجمه مى نمود سرانجام بدست يهود
كشته مى شد، اين كتاب به زبان فارسى نيز ترجمه
شده و چندين نوبت به چاپ رسيده است.

3
ـ صفحه نخست، پروتوكلات.

4
ـ همان مدرك، صفحه59./ 39