دنیا بازیچه یهود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دنیا بازیچه یهود - نسخه متنی

سید محمد حسینی شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 ـ شعبه
اطلاعات سازمان ملل متحد

1 ـ جرزى شبيرو، رئيس
خبرگزاريها، مركز ژنو!

2 ـ بى، تيكفر، رئيس شعبه
خبرگزاريها، مركز هند!

3 ـ هنرى، فاست، رئيس شعبه
خبرگزاريها، مركز چين!

4 ـ دكتر جوليوس، ستاويسكى،
رئيس شعبه خبرگزاريهاى (م وارشو)!

3 ـ شعبه امور
داخلى، در سازمان ملل متحد

1 ـ دايفيد، اى، موريس كه
اسم حقيقيش، موسكوفيچ، رئيس امورات، داخلى جهانى! (3) .

2 ـ فى، كبريل كارسن، رئيس
شعبه هاى داخلى منطقه استوا!

3 ـ جان زوزنر، خبرگزار
لهستانى در شعبه هاى داخلى!

4 ـ مؤسسه
تغذيه و كشاورزى

1 ـ اندرى، ماير رئيس شعبه
تغذيه و كشاورزى!

2 ـ اى، بى، جاكويسن نماينده
دانمارك، در شعبه تغذيه كشاورزى!

3 ـ اى، فريس نماينده هلند
در شعبه تغذيه و كشاورزى!

4 ـ ام، ام، لييمن رئيس شعبه
آبادانى و مسكن!

5 ـ كيروا كاردوس رئيس شعبه
همزيستى جهانى!

6 ـ بى كاردوس رئيس شعبه
متفرقات!

7 ـ ام، از اكل (حسقيل) رئيس
شعبه اقتصاد تحليلى!

8 ـ جى، سى، كاكان مشاور فنى
شعبه حفظ جنگلها!

9 ـ ام، اى، هايرمن رئيس
شعبه حفظ جنگلها!

10 ـ جى، ماير، رئيس قسمت
تغذيه!

11 ـ اف، ويسل رئيس قسمت
اداره!

(يونسكو)
يا مؤسسه فرهنگى. (سازمان يونسكو)

يونسكو هم مانند مراكز با
اهميّت جهان بدست اخلالگر يهود مى چرخد، اين مؤسسه تنها بوسيله دو شخصيّت اداره
مى شود:

1 ـ آلف سومر، فيلد رئيس
هيئت مبادلات خارجى!

2 ـ جى، ايزنهارد رئيس هيئت
تنظيم فرهنگ جهانى!

شخصيّتهاى ديگر اين مؤسسه از
قرار ذيل است:

3 ـ ام، لافن رئيس شعبه
فرهنگ جهانى!

4 ـ اج، كابلن رئيس كل شعبه
استعلامات!

5 ـ سى، اچ و تيز رئيس شعبه
حسابدارى!

6 ـ اس، سامون، سليكى رئيس
شعبه استقلال!

7 ـ بى، ابراميسكى رئيس شعبه
پناهندگان و سياحت!

8 ـ بى، ويرمل رئيس شعبه
سازمان و تعيين!

9 ـ دكتراى، ويلسكى رئيس
شعبه فنى مصالح صحراهاى آسيا!

/ 39